[Lyrics] I Hate You then I Love You - (ft. Luciano Pavarotti) - Celine Dion

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I'd like to run away from you
But if I were to leave you I would die
I'd like to break the chains you put around me
And yet I'll never try

*No matter what you do you drive me crazy
I'd rather be alone
But then I know my life would be so empty
As soon as you were gone

Impossible to live with you
But I could never live without you
For whatever you do / For whatever you do
I never, never, never
Want to be in love with anyone but you

You make me sad
You make me strong
You make me mad
You make me long for you / You make me long for you

You make me live
You make me die
You make me laugh
You make me cry for you / You make me cry for you

I hate you
Then I love you
Then I love you
Then I hate you
Then I love you more
For whatever you do
I never, never, never
Want to be in love with anyone but you

You treat me wrong
You treat me right
You let me be
You make me fight with you / I could never live without you

You make me high
You bring me down
You set me free
You hold me bound to you

I hate you
Then I love you
Then I love you
Then I hate you
Then I love you more / I love you more
For whatever you do / For whatever you do
I never, never, never
Want to be in love with anyone but you

I never, never, never
I never, never, never
I never, never, never
Want to be in love with anyone but you
But you
Em đã muốn trốn chạy khỏi anh
Nhưng nếu em rời bỏ anh rồi em sẽ không tồn tại
Em muốn phá bỏ mọi xiềng xích anh buộc quanh em
và lúc này em vẫn chưa hề làm thử

Dù cho anh có làm cho em điên cuồng thế nào
em cũng thà một mình
Nhưng rồi em biết đời mình như thế sẽ trống trải lắm
một khi anh đi khỏi

Không thể nào sống cùng anh
Nhưng em có thể không bao giờ sống thiếu anh được
dù cho anh làm bất cứ điều gì / For whatever you do
Em không bao giờ, không bao giờ
muốn đắm say với ai khác ngoài anh

Anh khiến em buồn đau
Anh khiến em mạnh mẽ
Anh khiến em tức giận
Anh khiến em khao khát anh / You make me long for you

Anh khiến em tồn tại
Anh khiến em héo tàn
Anh khiến em cười vang
Anh khiến em sầu khổ vì anh / You make me cry for you

Em ghét anh
Rồi lại yêu anh
yêu anh
yêu anh
Rồi yêu anh nhiều hơn
dù anh làm bất cứ điều gì
Em cũng không bao giờ, không bao giờ
Muốn đắm say với ai khác ngoài anh

Anh cư xử không phải với em
rồi tử tế với em
Anh để mặc em
Anh khiến em tranh đấu vì anh /
em có thể sẽ không bao giờ sống thiếu anh được

Anh khiến em bay bổng
Anh làm em thất vọng
Anh để em tự do
rời lại giới hạn em

Em ghét anh
Rồi lại yêu anh
yêu anh
yêu anh
Rồi yêu anh nhiều hơn / (yêu em nhiều hơn)
dù anh làm bất cứ điều gì / (dù em làm bất cứ điều gì)
Em cũng không bao giờ, không bao giờ
Muốn đắm say với ai khác ngoài anh

Em cũng không bao giờ,
không bao giờ
Muốn đắm say với ai khác ngoài anh
Ngoài anh.

 
×
Quay lại
Top