[Lyrics] My Bloody Valentine - Good Charlotte

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Oh, my love
Please don't cry
I'll wash my bloody hands and
We'll start a new life

I ripped out
His throat
And called you on the telephone
To take off
My disguise
Just in time to hear you cry when you...

You mourn the death of your bloody valentine
The night he died
You mourn the death of your bloody valentine
One last time

Singin'...

Oh, my love
Please don't cry
I'll wash my bloody hands and
We'll start a new life
I don't know much at all
I don't know wrong from right
All I know is that I love you tonight

There was
Police and
Flashing lights
The rain came down so hard that night and the
Headlines read
A lover died
No tell-tale heart was left to find when you...

You mourn the death of your bloody valentine
The night he died
You mourn the death of your bloody valentine
One last time

Singin'...

Oh, my love
Please don't cry
I'll wash my bloody hands and
We'll start a new life
I don't know much at all
I don't know wrong from right
All I know is that I love you tonight

Tonight

He dropped you off, I followed him home
Then I, I stood outside his bedroom window
Standing over him, he begged me not to do
What I knew I had to do cause I'm so in love with you

Oh, my love
Please don't cry
I'll wash my bloody hands and
We'll start a new life
I don't know much at all
I don't know wrong from right
All I know is that I love you tonight
Tonight
Ôi, tình yêu của tôi
Xin em đừng khóc
Tôi sẽ rửa đôi tay vấy máu này
Và chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới

Tôi đã xé toang
Cổ họng hắn ta
Và gọi cho em qua điện thoại
Để bỏ xuống
Lớp ngụy trang của tôi
Chỉ đúng lúc tôi nghe tiếng em khóc khi em....

Em than khóc cho cái chết của ngày Valentine đẫm máu
Cái đêm hắn chết đi
Em than khóc cho cái chết của ngày Valentine đẫm máu
Một lần sau cuối

Ca hát...

Ôi, tình yêu của tôi
Xin em đừng khóc
Tôi sẽ rửa đôi tay vấy máu này
Và chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới
Tôi không biết gì nhiều
Tôi không cần biết đúng hay sai
Tất cả tôi biết là đêm nay, tôi yêu em

Đã có
Cảnh sát
Và những ánh đèn lóe lên
Mưa rơi nặng hạt đêm đó và
Dòng đầu của bài viết
Một người tình đã chết
Không trái tim mách lẻo nào còn lại để tìm khi em ...


Em than khóc cho cái chết của ngày Valentine đẫm máu
Cái đêm hắn chết đi
Em than khóc cho cái chết của ngày Valentine đẫm máu
Một lần sau cuối

Ca hát...

Ôi, tình yêu của tôi
Xin em đừng khóc
Tôi sẽ rửa đôi tay vấy máu này
Và chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới
Tôi không biết gì nhiều
Tôi không cần biết đúng hay sai
Tất cả tôi biết là đêm nay, tôi yêu em

Đêm nay

Hắn chia tay em, tôi theo hắn về nhà
Rồi, tôi đứng ngoài cửa sổ phòng ngủ
Đứng trước mặt hắn, hắn van xin tôi đừng làm thế
Tôi đã biết mình phải làm gì vì tôi yêu em

Ôi, tình yêu của tôi
Xin em đừng khóc
Tôi sẽ rửa đôi tay vấy máu này
Và chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới
Tôi không biết gì nhiều
Tôi không cần biết đúng hay sai
Tất cả tôi biết là đêm nay, tôi yêu em
Đêm nay

 
×
Quay lại
Top