[Lyrics] Don't cry 2 - Guns N' Roses

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
If we could see tomorrow
What of your plans
No one can live in sorrow
Ask all your friends
Times that you took in stride
They're back in demand
I was the one who's washing
Blood off your hands

Don't you cry tonight
I still love you baby
Don't you cry tonight
Don't you cry tonight
There's a heaven above you baby
And don't you cry tonight

I know the things you wanted
They're not what you have
With all the people talkin'
It's drivin' you mad
If I was standin' by you
How would you feel
Knowing your love's decided
And all love is real

An don't you cry tonight
Don't you cry tonight
Don't you cry tonight
There's a heaven above you baby
And don't you cry tonight

I thought I could live in your world
As years all went by
With all the voices I've heard
Something has died
And when you're in need of someone
My heart won't deny you
So many seem so lonely
With no one left to cry to baby

An don't you cry tonight
An don't you cry tonight
An don't you cry tonight
There's a heaven above you baby
And don't you cry
Don't you ever cry
Don't you cry tonight
Baby maybe someday
Don't you cry
Don't you ever cry
Don't you cry
Tonight
Nếu chúng ta có thể nhìn thấy ngày mai
Những kế hoạch của em là gì
Không ai có thể sống trong đau khổ
Hãy hỏi tất cả bạn bè đi
Trong lúc em tiến dài
Thì họ lại quay về với sự đòi hỏi
Tôi là người phải lau đi
Máu nhuốm trên tay em

Đêm nay em đừng khóc
Anh vẫn yêu em, em à
Đêm nay em đừng khóc [x2]
Có thiên đường trên đầu em đó
Và đêm nay em đừng khóc

Anh biết em muốn gì
Chúng không phải là cái em có
Với tất cả những điều mọi người đang nói
Nó là em điên lên
Nếu anh ủng hộ em
Em cảm thấy thế nào
Bíêt là tình yêu em đã được chọn
Và tất cả tình yêu đều là thực hết

Đêm nay em đừng khóc [x3]
Có thiên đường trên đầu em đó
Và đêm nay em đừng khóc

Anh nghĩ anh có thể sống trong thế giới của em
Khi thời gian qua đi
Với tất cả những điều anh đã nghe
Điều gì đó đã chết lặng
Và khi em cần người nào đó
Trái tim anh sẽ không từ chối em
Có nhiều quá lại hoá ra cô đơn (Lắm mối tối nằm không)
Không còn ai để em khóc cùng

Đêm nay em đừng khóc [x3]
Có thiên đường trên đầu em đó
Và đêm nay em đừng khóc

Em đừng bao giờ khóc
Đêm nay em đừng khóc
Có lẽ một ngày nào đó

Đừng khóc em ơi
Đừng bao giờ
 

×
Quay lại
Top