[Lyrics] Must Be A Reason Why (Ft. J. Pearl) - Shayne Ward

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Must be the reason why I'm king of my castle
Must be the reason why I'm freeing my trapped soul
Must be the reason why I'm king of my castle
Must be a reason why I'm making examples of you

First spotted in my mind
Not figuring where I'm at in my life
Only I could ever change it up
Kind of stuck but I made my luck
And I know I gotta take control
I never wanna lean on you
You're defined by what you own
By my soul and it's rich in it's own

I don't ever back out alive
All I wanna do is call a shot
Ain't nobody got me all swept out
You're in my head, in my head by now

Moving on to better things
I'm afraid I'm the only king
Don't need you, that's how
I get through, a-ha

Must be the reason why I'm king of my castle
Must be the reason why I'm freeing my trapped soul
Must be the reason why I'm king of my castle
Must be a reason why I'm making examples of you

Independent song
Only I could ever right my wrong
I don't drop when you hit the gong
And in my mind I decide how long
Which is I think I'm working for you
Deep in my heart you will do what I do
Gotta cause I gotta eat when I'm?
Felling the heat underneath my feet

Moving on to better things
I'm afraid I'm the only king
Don't need you, that's how
I get through, a-ha

Must be the reason why I'm king of my castle
Must be the reason why I'm freeing my trapped soul
Must be the reason why I'm king of my castle
Must be a reason why I'm making examples of you

Must be the reason why I'm king of
Must be the reason why I'm king of

Uh, I want that soul control
Uh, I want that soul control
Uh, I want that soul control
Uh, I want that soul control
Uh, I want that soul control
Uh. I want that
Uh, I want that
Uh, I want that soul

Must be the reason why I'm king of my castle
Must be the reason why I'm freeing my trapped soul
Must be the reason why I'm king of my castle
Must be a reason why I'm making examples of you

Must be the reason why I'm king of my castle
Must be the reason why I'm freeing my trapped soul
Must be the reason why I'm king of my castle
Must be a reason why I'm making examples of you
Chắc hẳn phải có lí do cho việc tại sao tôi lại là ông vua của toàn lâu đài này
Chắc hẳn phải có lí do tại sao tôi đang giải phóng tâm hồn khổ đau của tôi
Chắc hẳn phải có lí do cho việc tại sao tôi lại là ông vua của toàn lâu đài này
Chắc hẳn phải có lí do tại sao tôi lại đang tao ra hình tượng của các bạn

Vết nhơ đầu tiên trong lòng tôi
Chẳng hình dung nổi đời tôi đang ở nơi nào
Giá mà tôi có thể thay đổi được điều đó
Vướng phải bao khúc mắc nhưng tôi đã tự tìm cho mình sự may mắn
Và tôi biết mình kiểm soát được
Tôi không bao giờ muốn phải phụ thuộc vào các bạn
Các bạn hiểu rõ những gì mình có
Bằng cả tâm hồn minh và tràn đầy niềm hạnh phúc

Tôi chẳng hề muốn trở lại ngày xưa
Mọi thứ tôi muốn là tìm cho mình một mục tiêu
Chẳng ai có thể khiến tôi bị cuốn đi cả
Ngay lúc này các bạn đang chiếm lĩnh mọi suy nghĩ của tôi

Tiếp tục tiến đến những điều tốt đẹp hơn
Tôi sợ rằng tôi là ông vua duy nhất
Chẳng cần đến các bạn, dù sao thì
Tôi cũng vượt qua được

Chắc hẳn phải có lí do cho việc tại sao tôi lại là ông vua của toàn lâu đài này
Chắc hẳn phải có lí do tại sao tôi đang giải phóng tâm hồn khổ đau của tôi
Chắc hẳn phải có lí do cho việc tại sao tôi lại là ông vua của toàn lâu đài này
Chắc hẳn phải có lí do tại sao tôi lại đang tao ra hình tượng của các bạn

Một bài ca độc lập
Giá mà tôi có thể sửa chữa lỗi lầm của mình
Tôi không quá bất ngờ khi bạn lên tiếng
Và trong lòng tôi đã quyết định điều này sẽ kéo dài bao lâu
Điều này tôi nghĩ tôi đang làm vì các bạn
Trong sâu thẳm trái tim tôi biết các bạn sẽ làm những gì tôi làm

Tiếp tục tiến đến những điều tốt đẹp hơn
Tôi sợ rằng tôi là ông vua duy nhất
Chẳng cần đến các bạn, dù sao thì
Tôi cũng vượt qua được

Chắc hẳn phải có lí do cho việc tại sao tôi lại là ông vua của toàn lâu đài này
Chắc hẳn phải có lí do tại sao tôi đang giải phóng tâm hồn khổ đau của tôi
Chắc hẳn phải có lí do cho việc tại sao tôi lại là ông vua của toàn lâu đài này
Chắc hẳn phải có lí do tại sao tôi lại đang tao ra hình tượng của các bạn

Chắc hẳn phải có lí do cho việc tại sao tôi lại là ông vua của...
Chắc hẳn phải có lí do cho việc tại sao tôi lại là ông vua của...

Tôi muốn tâm hồn mình làm chủ
Tôi muốn tâm hồn mình làm chủ
Tôi muốn tâm hồn mình làm chủ
Tôi muốn tâm hồn mình làm chủ
Tôi muốn tâm hồn mình làm chủ
Tôi muốn...
Tôi muốn...
ôi muốn tâm hồn mình làm chủ

Chắc hẳn phải có lí do cho việc tại sao tôi lại là ông vua của toàn lâu đài này
Chắc hẳn phải có lí do tại sao tôi đang giải phóng tâm hồn khổ đau của tôi
Chắc hẳn phải có lí do cho việc tại sao tôi lại là ông vua của toàn lâu đài này
Chắc hẳn phải có lí do tại sao tôi lại đang tao ra hình tượng của các bạn

Chắc hẳn phải có lí do cho việc tại sao tôi lại là ông vua của toàn lâu đài này
Chắc hẳn phải có lí do tại sao tôi đang giải phóng tâm hồn khổ đau của tôi
Chắc hẳn phải có lí do cho việc tại sao tôi lại là ông vua của toàn lâu đài này
Chắc hẳn phải có lí do tại sao tôi lại đang tao ra hình tượng của các bạn

 

×
Quay lại
Top