[Lyrics] More - Selena Gomez

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️(I want more, want more, want more)
(I want more, want more, want more)
Yeah [5x]
(I want more, want more)

Friday night and
We're just talkin'
Stars are crashin' in the sky

Burnin' just for you and I
We don't need to
Over think this
Nothing's gonna bring us down
Show them what we're all about

[Pre-Chorus:]
All the way 101 percent
Touchdown

We gonna kill it
Lead the pack
Gon' take this town

[Chorus:]
Let's go watcha wanna wait for
Let's take everything we asked for
C'mon and turn it up
Let's tell them what we want

More, more, more
Let's go take over the dance floor
You'll be mine
And I will be yours
C'mon and let it play
And let me hear you say
More, more, more

(I want more, want more)

(I want more, want more)

Take my hand and
Pull me closer
Whisper nothing's in my ear
'Till the walls just disappear
Feel the music
Take you higher
Feel my heart beat like a drum

Baby, you're the only one

[Pre-Chorus]

[Chorus]

C'mon everybody let's go party
'Till they kick us out now
I don't care
Once we get it started

We won't stop until we get it all out
Take me there, take me there

[Chorus]

(I wan't more, want more)
(I wan't more, want more)
(Em muốn nhiều hơn nữa, muốn nhiều hơn nữa, muốn nhiều hơn nữa)
(Em muốn nhiều hơn nữa, muốn nhiều hơn nữa, muốn nhiều hơn nữa)

yeah [5x]
(Em muốn nhiều hơn nữa, muốn nhiều hơn nữa)

Tối thứ sáu và
Chúng ta chỉ nói chuyện thôi
Những ngôi sao rơi xuống trên bầu trời kia.
Sáng rực cvif anh và em
Chúng ta không cần
Tới những suy nghĩ này

Không có gì có thể chia cách chúng ta
Hãy cho họ thấy chúng ta thuộc về nhau.

(Trước điệp khúc)
Suốt con đường 101 phần trăm
Đổ bộ nào
Chúng ta phải kết thúc
Dẫn đầu cuộc chơi
Để kiểm soát thành phố này


(Điệp khúc)
Đi nào còn chờ đợi gì nữa
Lấy hết tất cả những gì chúng ta muốn
Lại đây nào và náo động đi
Nói với họ nhừng gì mình muốn
Hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa
Nào cùng chiếm lấy sàn nhảy
Anh sẽ là của em

Và em cũng sẽ thuộc về anh.
Lại đây nào và chơi đi
Rồi em có thể nghe nhừng gì anh nói
Nhiều hơn, nhiều hơn ,nhiều hơn.

(Em muốn thêm nữa, thêm nữa, thêm nữa)
(Em muốn thêm nữa, thêm nữa, thêm nữa)

Cầm tay em và
Kéo em lại gần anh hơn đi

Chẳng điều gì thì thầm bên tai em
Cho đến khi những bức tường biến mất
Cảm nhận điệu nhạc
Đưa anh thăng hoa
Và cảm nhân nhịp đập của tim em giống như tiếng trống
Anh yêu, anh là người duy nhất trong tim em

(Trước điệp khúc)

(Điệp khúc)


Mọi người lại đây nào, đi dự tiệc thôi
Cho đến khi họ hất cẳng chúng ta ra
Em chẳng quan tâm
Một khi ta đã bắt đầu
Chúng ta sẽ không dừng lại đến khi chơi hết mình
Đưa em tới đấy nào, đưa em đến đó

(Điệp khúc)


(Em không muốn thêm nữa, thêm nữa, thêm nữa)
(Em không muốn thêm nữa, thêm nữa, thêm nữa)

 

×
Quay lại
Top