[Lyrics] Animal - Neon Trees

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Here we go again
I kinda wanna be more than friends
So take it easy on me
I'm afraid you're never satisified.
Here we go again
We're sick like animals
We play pretend
You're just a canible

And I'm afraid I wont get out alive
No I won't sleep tonight.

CHORUS:
Oh, oh
I want some more
Oh, oh
What are you waitin' for?
Say goodbye to my heart tonight.

Oh oh
I want some more
Oh oh
What are we waitin' for?
What are we waitin' for?
Say goodbye to my heart tonight.

Here we are again
I feel the chemicals kickin' in

It's gettin heavier
And I wanna run and hide
I wanna run and hide.
I do it every time
You're killin' me now
And I won't be denied by you
The animal inside of you.

CHORUS

Oh, oh
I want some more
Oh, oh
What are you waitin' for?
Say goodbye to my heart tonight.
Oh oh
I want some more
Oh oh
What are we waitin' for?

What are we waitin' for?
Say goodbye to my heart tonight.

Oh, oh
I want some more
Oh, oh
What are you waitin' for?
Say goodbye to my heart tonight.
Oh oh

I want some more
Oh oh
What are we waitin' for?
What are we waitin' for?
Say goodbye to my heart tonight.

It's just the world is quiet
So hush we both can't fight it
It's us that made this mess

Why can't you understand?
Woah I won't sleep tonight.
I wont sleep tonight.

Here we go again
Here we go agiain
Here we go again

CHORUS
Oh, oh

I want some more
Oh, oh
What are you waitin' for?
Say goodbye to my heart tonight.
Oh oh
I want some more
Oh oh
What are we waitin' for?
What are we waitin' for?

Say goodbye to my heart tonight.

Oh, oh
I want some more
Oh, oh
What are you waitin' for?
Say goodbye to my heart tonight.
Oh oh
I want some more

Oh oh
What are we waitin' for?
What are we waitin' for?
Say goodbye to my heart tonight.

Oh, oh
I want some more
Oh, oh
What are you waitin' for?

Say goodbye to my heart tonight.
Oh oh
I want some more
Oh oh
What are we waitin' for?
What are we waitin' for?
Say goodbye to my heart tonight.
Chúng ta lại bắt đầu

Tôi muốn chúng ta không chỉ là bạn bè
Vậy nên hãy dễ dãi với tôi đi
Tôi chỉ sợ là bạn sẽ không bao giờ thỏa mãn
Chúng ta lại bắt đầu
Chúng ta mệt mỏi giống như thú vật vậy
Chúng ta giả vờ
Anh chỉ là con quái vật ăn thịt người
Và tôi e rằng tôi sẽ không thể còn sống mà ra khỏi đây
Không, tối nay tôi sẽ không ngủ đâu


Oh oh
Tôi muốn nhiều hơn nữa
Oh oh
Anh đang chờ cái gì chứ?
Tạm biệt trái tim tôi vào tối nay đi
Oh oh
Tôi muốn có nhiều hơn nữa
Oh oh

Anh đang chờ cái gì chứ?
Anh đang chờ cái gì?
Tạm biệt trái tim tôi vào tối nay đi

Chúng ta lại ở đây
Tôi có thể cảm thấy sự giả tạo ở đây
Cảm giác ấy ngày càng lớn
Và tôi muốn chạy trốn
Tôi làm thế mỗi khi có cảm giác ấy

Anh sẽ giết tôi mất
Và tôi sẽ không để bị từ chối
Bởi con vật ở trong anh

Oh oh
Tôi muốn nhiều hơn nữa
Oh oh
Anh đang chờ cái gì chứ?
Tạm biệt trái tim tôi vào tối nay đi

Oh oh
Tôi muốn có nhiều hơn nữa
Oh oh
Anh đang chờ cái gì chứ?
Anh đang chờ cái gì?
Tạm biệt trái tim tôi vào tối nay đi

Oh oh
Tôi muốn nhiều hơn nữa

Oh oh
Anh đang chờ cái gì chứ?
Tạm biệt trái tim tôi vào tối nay đi
Oh oh
Tôi muốn có nhiều hơn nữa
Oh oh
Anh đang chờ cái gì chứ?
Anh đang chờ cái gì?
Tạm biệt trái tim tôi vào tối nay đi


Cả thế giới đang im lặng
Vậy nên trật tự đi, chúng ta không thể chống lại nó đâu
Chúng ta đã làm nên đống bừa bộn này
Tại sao bạn lại không hiểu chứ
Trời ơi, không thể ngủ được
Tối nay tôi sẽ không ngủ đâu

Chúng ta lại bắt đầu
Chúng ta lại bắt đầu

Chúng ta lại bắt đầu rồi

Oh oh
Tôi muốn nhiều hơn nữa
Oh oh
Anh đang chờ cái gì chứ?
Tạm biệt trái tim tôi vào tối nay đi
Oh oh
Tôi muốn có nhiều hơn nữa

Oh oh
Anh đang chờ cái gì chứ?
Anh đang chờ cái gì?
Tạm biệt trái tim tôi vào tối nay đi

Oh oh
Tôi muốn nhiều hơn nữa
Oh oh
Anh đang chờ cái gì chứ?

Tạm biệt trái tim tôi vào tối nay đi
Oh oh
Tôi muốn có nhiều hơn nữa
Oh oh
Anh đang chờ cái gì chứ?
Anh đang chờ cái gì?
Tạm biệt trái tim tôi vào tối nay đi

Oh oh

Tôi muốn nhiều hơn nữa
Oh oh
Anh đang chờ cái gì chứ?
Tạm biệt trái tim tôi vào tối nay đi
Oh oh
Tôi muốn có nhiều hơn nữa
Oh oh
Anh đang chờ cái gì chứ?
Anh đang chờ cái gì?

Tạm biệt trái tim tôi vào tối nay đi


 

×
Quay lại
Top