[Lyrics] Miss you like crazy - Christina Millian

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532




I miss you like the sky misses the birds
I miss you like a song without the words
And everyday away from you it hurts
Cuz I'm missing you like crazy
I miss you like the sun misses the day
I need you like the desert that needs the rain
And baby it's driving me insane
Cuz I'm missing you like crazy
I'm missing you like crazy

Sitting here, thinkin' bout how much you
You mean to me, you're my love, my baby
You're my friend my homey
What we got can't be replaced
I see no one, taking ya space
Anywhere you take me
I'll follow

Cuz everytime I gotta go, I look into your eyes and then I know
You'll be waiting for me,
And no matter how long that may be
I know that you are always there for me
Oh baby, I can't wait until I have you here

I miss you like the sky misses the birds
I miss you like a song without the words
And everyday away from you it hurts
Cuz I'm missing you like crazy
I miss you like the sun misses the day
I need you like the desert that needs the rain
And baby it's driving me insane
Cuz I'm missing you like crazy
I'm missing you like crazy

Sometimes at night I get it bad
I think about the times we share
So I rush to call you hoping you miss me too
The speacial way you say my name
You soothe my heart, make it ok
You're not here so I hold
My pillow

Cuz everytime I gotta go, I look into your eyes and then I know
You'll be waiting for me,
and no matter how long that may be
I know that you are always there for me
Oh baby, I can't wait until I have you here

I miss you like the sky misses the birds
I miss you like a song without the words
And everyday away from you it hurts
Cuz I'm missing you like crazy
I miss you like the sun misses the day
I need you like the desert that needs the rain
And baby it's driving me insane
Cuz I'm missing you like crazy
I'm missing you like crazy

Baby, I'm missing you like crazy
And I'm hoping that you miss me too
I'm missing you like crazy

I miss you like the sky misses the birds
I miss you like a song without the words
And everyday away from you it hurts
Cuz I'm missing you like crazy
I miss you like the sun misses the day
I need you like the desert that needs the rain
And baby it's driving me insane
Cuz I'm missing you like crazy
I'm missing you like crazy

I miss you like the sky misses the birds
I miss you like a song without the words
And everyday away from you it hurts
Cuz I'm missing you like crazy
I miss you like the sun misses the day
I need you like the desert that needs the rain
And baby it's driving me insane
Cuz I'm missing you like crazy
I'm missing you like crazy

I miss you like the sky misses the birds
I miss you like a song without the words
And everyday away from you it hurts
Cuz I'm missing you like crazy
I miss you like the sun misses the day
I need you like the desert that needs the rain
And baby it's driving me insane
Cuz I'm missing you like crazy
I'm missing you like crazy

I miss you like the sky misses the birds
I miss you like a song without the words
And everyday away from you it hurts
Cuz I'm missing you like crazy
I miss you like the sun misses the day
I need you like the desert that needs the rain
And baby it's driving me insane
Cuz I'm missing you like crazy
I'm missing you like crazy


Em nhớ anh giống như bầu trời nhớ đàn chim
Em nhớ anh như bài hát không có lời
Và mọi ngày xa anh đều là đau khổ
Vì em nhớ anh gần như điên đảo
Em nhớ anh như mặt trời nhớ ban ngày
Em cần anh như rừng khô cần mưa
Và anh yêu ơi, nó làm em điên đầu
Vì em nhớ anh gần như điên đảo
Em nhớ anh như điên đảo

Ngồi đây, nghĩ về anh
Anh rất cps ý nghĩa với em, anh là tình yêu của em, anh yêu
Anh là bạn em, làm em cảm thấy như ở nhà
Những gì chúng ta có không thể bị thay thế
Em không thấy ai cả, nói chuyện với khoảng trống của anh
Mọi nơi anh đưa em đi
Em sẽ đi theo

Vì những lúc em sắp đi, em đều nhìn vào mắt anh và rồi em biết
Anh sẽ chờ em
Và cho dù nó có thể dài đến đâu
Em biết anh sẽ đến đó vì em
Ôi anh yêu, em không thể chờ đến khi anh ở đây

Em nhớ anh giống như bầu trời nhớ đàn chim
Em nhớ anh như bài hát không có lời
Và mọi ngày xa anh đều là đau khổ
Vì em nhớ anh gần như điên đảo
Em nhớ anh như mặt trời nhớ ban ngày
Em cần anh như rừng khô cần mưa
Và anh yêu ơi, nó làm em điên đầu
Vì em nhớ anh gần như điên đảo
Em nhớ anh như điên đảo

Đôi lúc trong đêm em cảm thấy rất tồi tệ
Em nhớ về thời gian ta chia sẻ
Nên em vội vàng gọi cho anh và hi vọng anh cũng nhớ em
Cái cách đặc biệt mà anh gọi tên em
Anh làm dịu trái tim em, làm nó ổn định
Anh không có ở đây nên em đành ôm
Cái gối của em

Vì những lúc em sắp đi, em đều nhìn vào mắt anh và rồi em biết
Anh sẽ chờ em
Và cho dù nó có thể dài đến đâu
Em biết anh sẽ đến đó vì em
Ôi anh yêu, em không thể chờ đến khi anh ở đây

Em nhớ anh giống như bầu trời nhớ đàn chim
Em nhớ anh như bài hát không có lời
Và mọi ngày xa anh đều là đau khổ
Vì em nhớ anh gần như điên đảo
Em nhớ anh như mặt trời nhớ ban ngày
Em cần anh như rừng khô cần mưa
Và anh yêu ơi, nó làm em điên đầu
Vì em nhớ anh gần như điên đảo
Em nhớ anh như điên đảo

Anh yêu, em nhớ anh đến điên đảo
Và em hi vọng anh cũng nhớ em
Em nhớ anh đến điên đảo

Em nhớ anh giống như bầu trời nhớ đàn chim
Em nhớ anh như bài hát không có lời
Và mọi ngày xa anh đều là đau khổ
Vì em nhớ anh gần như điên đảo
Em nhớ anh như mặt trời nhớ ban ngày
Em cần anh như rừng khô cần mưa
Và anh yêu ơi, nó làm em điên đầu
Vì em nhớ anh gần như điên đảo
Em nhớ anh như điên đảo

Em nhớ anh giống như bầu trời nhớ đàn chim
Em nhớ anh như bài hát không có lời
Và mọi ngày xa anh đều là đau khổ
Vì em nhớ anh gần như điên đảo
Em nhớ anh như mặt trời nhớ ban ngày
Em cần anh như rừng khô cần mưa
Và anh yêu ơi, nó làm em điên đầu
Vì em nhớ anh gần như điên đảo
Em nhớ anh như điên đảo

Em nhớ anh giống như bầu trời nhớ đàn chim
Em nhớ anh như bài hát không có lời
Và mọi ngày xa anh đều là đau khổ
Vì em nhớ anh gần như điên đảo
Em nhớ anh như mặt trời nhớ ban ngày
Em cần anh như rừng khô cần mưa
Và anh yêu ơi, nó làm em điên đầu
Vì em nhớ anh gần như điên đảo
Em nhớ anh như điên đảo

Em nhớ anh giống như bầu trời nhớ đàn chim
Em nhớ anh như bài hát không có lời
Và mọi ngày xa anh đều là đau khổ
Vì em nhớ anh gần như điên đảo
Em nhớ anh như mặt trời nhớ ban ngày
Em cần anh như rừng khô cần mưa
Và anh yêu ơi, nó làm em điên đầu
Vì em nhớ anh gần như điên đảo
Em nhớ anh như điên đảo


























 
×
Quay lại
Top