[Lyrics] Misery - The Beatles

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
(Lennon/McCartney)

The world is treating me bad... Misery

I'm the kind of guy
Who never used to cry
The world is treating me bad... Misery!

I've lost her now for sure
I won't see her no more
It's gonna be a drag... Misery!

I'll remember all the little things we've done
Can't she see she'll always be the only one, only one

Send her back to me
Cos everyone can see
Without her I will be in misery

I'll remember all the little things we've done
She'll remember and she'll miss her only one, lonely one

Send her back to me
Cos everyone can see
Without her I will be in misery (Oh oh oh)
In misery (Ooh ee ooh ooh)
My misery (La la la la la la)
(Lennon / mccartney)

Thế gian này đang đối sử tệ hại với tôi...Khổ sở

Tôi là tuýp người
Mà không thường khóc
Thế gian này đang đối sử tệ hại với tôi...Khổ sở

Tôi chắc rằng tôi đã mất đi cô ấy
Tôi sẽ không nhìn thấy cô ấy thêm lần nào nữa
Phải chăng lại cần một sự níu kéo... Thật khổ đau!

Tôi luôn nhớ tất cả những điều nhỏ bé mà ta đã làm
Cô ấy có biết là cô ấy luôn là người duy nhất không, người duy nhất

Hãy trả cô ấy về với tôi
Vì mọi người đều thấy
Không có cô ấy, tôi sẽ sống trong đau khổ

Tôi luôn nhớ tất cả những điều nhỏ bé mà ta đã làm
Cô ấy có biết là cô ấy luôn là người duy nhất không, người duy nhất

Hãy trả cô ấy về với tôi
Vì mọi người đều thấy
Không có cô ấy, tôi sẽ sống trong đau khổ (Oh oh oh)
Trong sự đau đớn (Ooh ee ooh ooh)
Nỗi khổ của tôi (La la la la la la)

 
×
Top Bottom