[Lyrics] Mea Culpa - Enigma

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Kyrie eleison
Christe eleison

Je ne dors plus
(The time has come)


Je te desire
(The time has come)


Prends moi
Je suis a toi
Mea culpa


Je veux aller au bout de me fantasmes
Je sais que c'est interdit
Je suis folle. Je m'abandonne


Mea culpa
Kyrie eleison
Christe eleison


Je suis la et ailleurs
Je n'ai plus rien
Je deviens folle
Je m'abandonne


Mea culpa


Je ne dors plus
Je te desire
Prends moi
Je suis a toi


Kyrie eleison
Christe eleison


Je suis la et ailleurs
Je veux tout
Quand tu veux
Comme tu veux


Mea culpa
Kyrie eleison


===English===


Lord have mercy
Christ have mercy


I can't sleep anymore
(The time has come)


I desire you
(The time has come)


Take me
I'm yours
I'm guilty


I want to go to the end of my fantasies
I know it is forbidden
I am crazy. I am letting myself go


I'm guilty
Lord have mercy
Christ have mercy


I am here and somewhere else
I have nothing more
I am becoming crazy
I am letting myself go


I'm guilty


I can't sleep anymore
I desire you
Take me
I'm yours


Lord have mercy
Christ have mercy


I am here and somewhere else
I want everything,
When you want,
As you like

I'm guilty
Lord have mercy
Xin Chúa thương xót chúng con
Xin đức Chúa thương xót chúng con


Con không thể ngủ yên nữa
(Thời khắc đã đến)


Con khao khát người
(Thời khắc đã đến)


Hãy đón nhận con
Con là của người
Lỗi tại con


Con muốn đi đến tận cùng những ảo mộng của mình
Con biết đó là điều cấm kỵ
Con điên rồi. Con đang để bản ngã mình phát tiết


Lỗi tại con
Xin Chúa thương xót chúng con
Xin đức Christ thương xót chúng con


Con ở đây và một nơi nào đó khác
Con chẳng có gì hơn
Con đang phát điên
Con đang để bản ngã mình phát tiết


Lỗi tại con


Con không thể ngủ yên nữa
Con khao khát người
Hãy đón nhận con
Con là của người


Xin Chúa thương xót chúng con
Xin đức Chúa thương xót chúng con


Con ở đây và một nơi nào đó khác
Con muốn tất cả mọi điều,
Khi người muốn,
Cũng như người yêu thích


Lỗi tại con
Xin Chúa thương xót chúng con

 
×
Quay lại
Top