[Lyrics] Me Vs. The World - Halo Friendlies

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Hey boys, hey girls
Hey anybody who will listen to me
Incase you haven't noticed
It's just me aganist the world today


I fell out of the wrong side of the bed
And landed in the worst mood
With that stupid alarm clock screaming at me
From across the room


[BRIDGE]
I'm trying to be nice
I'm trying to be reasonable
But it's oh so hard when I don't wanna be
If you're looking for that nice girl
From the day before
Don't bother, she don't live here anymore


[CHORUS]
Cause it's me against the world
(Oh what a stupid day)
Yeah, it's me against the world
(Just stay out of my way)
And incase you haven't noticed
And incase you haven't heard
It's just me against the world
And the world is winning


You should have let me stay in bed
I've got this pounding in my head
No nothing's ok
Won't you stay out of my face today?
I'm slamming doors
I'm slamming phones down
Watch out for
This temper tantrum
Stay out of my way
Cause if you don't, you will be scared away


[BRIDGE]
I'm trying to be nice
I'm trying to be reasonable
But it's oh so hard when I don't wanna be
And you're looking for that nice girl
From the day before
Don't bother, she don't live here anymore


[CHORUS]
Cause it's me against the world
(Oh what a stupid day)
Yeah, it's me against the world
(Just stay out of my way)
And incase you haven't noticed
And incase you haven't heard
It's just me against the world
And the world is winning


I'm gonna be impossible
I've gotta tell you I'm seeing red
I'm gonna be impossible
I've gotta tell you I'm seeing red
I'm gonna be impossible
I've gotta tell you I'm seeing red
I'm gonna make you believe what I said
I'm gonna make you-


[CHORUS]
Cause it's me against the world
(Oh what a stupid day)
Yeah, it's me against the world
(Just stay out of my way)
And incase you haven't noticed
And incase you haven't heard
It's just me against the world
(Oh what a stupid day)
Yeah, it's me against the world
(Just stay out of my way)
And incase you haven't noticed
And incase you haven't heard
It's me against the world
And the world is winning
Này các chàng trai, này các cô gái
Này tất cả những ai sẽ nghe tôi nói
Trong trường hợp bạn không chú ý
Chuyện là hôm nay, tôi sẽ chống lại thế giới


Tôi rơi khỏi gi.ường sai phía
Và hạ cánh trong tâm trạng tồi tệ
Với cái đồng hồ báo thức ngu ngốc cứ hét vào tai tôi
Từ phía bên kia căn phòng


[BRIDGE]
Tôi đã cố gắng trở nên tử tế
Tôi cố gắng để trở nên có lý
Nhưng, trời ạ, khó quá, khi mà tôi chẳng muốn thế
Nếu bạn đang tìm kiếm một cô gái tốt
Từ ngày hôm qua
Đừng làm phiền, cô ấy không ở đây nữa đâu


[CHORUS]
Bởi vì hôm nay, tôi sẽ chống lại thế giới
(Ôi ngày gì mà ngu ngốc thế này!?)
Yeah, hôm nay, tôi sẽ chống lại thế giới
(Tránh ra nào)
Và trong trường hợp bạn không chú ý
Và trong trường hợp bạn không nghe
Chuyện là tôi chống lại thế giới
Và thế giới đang thắng thế


Bạn nên để tôi nằm lì trên gi.ường thì hơn
Trong đầu tôi toàn thứ khó chịu
Chẳng có việc gì yên ổn
Hôm nay bạn không tránh ra chỗ khác được à?
Tôi đập mạnh cửa
Tôi ném cái điện thoại xuống đất
Coi chừng nhá
Cơn giận này bùng lên
Tránh đường cho tôi
Nếu không, bạn sẽ phải hối hận đấy


[BRIDGE]
Tôi đã cố gắng trở nên tử tế
Tôi cố gắng để trở nên có lý
Nhưng, trời ạ, khó quá, khi mà tôi chẳng muốn thế
Nếu bạn đang tìm kiếm một cô gái tốt ở chỗ này
Từ ngày này trở đi
Anh trai ơi, cô ấy không ở đây nữa đâu


[CHORUS]
Bởi vì hôm nay, tôi sẽ chống lại thế giới
(Ôi ngày gì mà ngu ngốc thế này!?)
Yeah, hôm nay, tôi sẽ chống lại thế giới
(Tránh ra nào)
Và trong trường hợp bạn không chú ý
Và trong trường hợp bạn không nghe
Chuyện là tôi chống lại thế giới
Và thế giới đang thắng thế


Tôi sẽ trở nên bất khả thi
Tôi sẽ nói với bạn rằng lúc này trong mắt tôi chỉ có một màu đỏ rực
Tôi sẽ trở nên bất khả thi
Tôi phải với bạn rằng lúc này trong mắt tôi chỉ có một màu đỏ rực
Tôi sẽ trở nên bất khả thi
Tôi sẽ nói với bạn rằng lúc này trong mắt tôi chỉ có một màu đỏ rực
Tôi phải khiến bạn tin những gì tôi nói
Tôi phải khiến bạn


[CHORUS]
Bởi vì hôm nay, tôi sẽ chống lại thế giới
(Ôi ngày gì mà ngu ngốc thế này!?)
Yeah, hôm nay, tôi sẽ chống lại thế giới
(Tránh ra nào)
Và trong trường hợp bạn không chú ý
Và trong trường hợp bạn không nghe
Chuyện là tôi chống lại thế giới
(Ôi ngày gì mà ngu ngốc thế này!?)
Yeah, hôm nay, tôi sẽ chống lại thế giới
(Tránh ra nào)
Và trong trường hợp bạn không chú ý
Và trong trường hợp bạn không nghe
Chuyện là tôi chống lại thế giới
Và thế giới đang thắng thế

 
×
Quay lại
Top