[Lyrics] Me Against The World - Simple Plan

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

Me Against The world

We're not gonna be just a part of their game
We're not gonna be just the victims
They're taking our dreams and they tear them apart

'Till everyone's the same
I've got no place to go
I've got nowhere to run.
They love to watch me fall
They think they know it all

I'm a nightmare, a disaster
That's what they always said
I'm a lost cause, not a hero
But I'll make it on my own
I've gotta prove them wrong
Me against the world

It's me against the world
We won't let them change how we feel in our hearts
We're not gonna let them control us
We won't let them shove all their thoughts in our heads
And we'll never be like them

I've got no place to go
I've got nowhere to run
They love to watch me fall
They think they know it all

I'm a nightmare, a disaster
That's what they always said
I'm a lost cause, not a hero
But I'll make it on my own
I've gotta prove them wrong
It's me against the world
World….world…world…
Me against the world
World….world…world…
(scream)


Now I'm sick of this waiting
So come on and take your shot
You can spit out your insults
But nothing you say is gonna change us
You can sit there and judge me
Say what you want to
We'll never let you win.

I'm a nightmare, a disaster
That's what they always said
I'm a lost cause, not a hero
But I'll make it on my own
Me against the world

I'm a nightmare, a disaster
That's what they always said
I'm a lost cause, not a hero
But I'll make it on my own

I'm gonna prove them wrong
They'll never bring us down
We'll never fall in line
I'll make it on my own
Me against the world
TA PHẢN ĐỐI THẾ GIỚI

Chúng ta sẽ ko là chỉ một phần trong trò chơi của họ
Chúng ta sẽ ko là nạn nhân
Họ đang lấy đi giấc mơ của chúng ta và xé chúng ra từng phần

Cho tới khi mọi người đều như vậy
Ta sẽ ko có nơi nào để đến
Ta sẽ ko có nơi nào để chạy đến
Họ thích xem ta gục ngã
Họ nghĩ họ đều biết tất cả

Ta là cơn ác mộng , ta là điều bất hạnh
Đó là những gì họ luôn nói
Ta là đại nghĩa đã mất , ko phải là anh hùng
Nhưng ta sẽ tự gánh trách nhiệm
Ta sẽ chứng minh là họ sai
Ta phản đối thế giới

Ta sẽ chống lại thế giới
Chúng ta sẽ ko để họ thay đổi những gì chúng ta cảm thấy trong tim
Chúng ta sẽ ko để cho họ điều khiển chúng ta
Và chúng ta sẽ ko bao giờ giống họ

Ta ko có nơi nào để đi
Ta ko có nơi nào để chạy đến
Họ thích xem ta gục ngã
Họ nghĩ họ đều biết tất cả

Ta là cơn ác mộng , là điều bất hạnh
Đó là những gì họ luôn nói
Ta là đại nghĩa đã đánh mất , ko phải là anh hùng
Nhưng ta sẽ tự chịu trách nhiệm
Ta sẽ chứng minh là họ sai
Đó là việc ta phản đối thế giới
Thế giới .... Thế giới .... Thế giới
Ta phản đối thế giới
Thế giới ... Thế giới ... Thế giới
( hét )

Bây giờ ta đã chán ngấy việc đợi chờ
Vì vậy hãy đến và bắn vào ta
Mi có thể phun ra những lời lăng mạ của mi
Nhưng ko thứ gì mi nói có thể thay đổi được chúng ta
Mi có thể ngồi đây và phán xét ta
Nói những gì mi muốn làm
Nhưng ta sẽ ko bao giờ để mi thắng

Ta là cơn ác mộng , là điều bất hạnh
Đó là những gì chúng luôn nói
Ta là đại nghĩa đã mất , ko phải là anh hùng
Nhưng ta tự chịu trách nhiệm về mình
Ta phản đối thế giới

Ta là cơn ác mộng , điều bất hạnh
Đó là những gì bọn chúng luôn nói
Ta là đại nghĩa đã mất , ko phải là anh hùng
Nhưng ta tự chịu trách nhiệm về chính mình

Ta sẽ chứng minh bọn chúng sai
Chúng sẽ ko bao giờ đánh gục được chúng ta
Chúng ta sẽ ko bao giờ ngã xuống ranh giới ( có lẽ là vạch phân chia ranh giới trên sàn đấu ấy mà . Ý nói là ko bao giờ gục ngã khi chiến đấu )
Chúng ta sẽ tự tay làm nên chuyện ( Dịch câu này ra thành nhiều cách , các cậu thấy cách nào hay hơn thì nói nhá ^^ )
Tôi phản đối thế giới

 

×
Quay lại
Top