[Lyrics] Material Girl - Madonna

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Material Girl

Some boys kiss me
Some boys hug me
I think they're okay
If they don't give me proper credit
I just walk away

They can beg
And they can plead
But they can't see the light (that's right, that's right)
'Cause the boy with the cold hard cash
Is always Mr. Right

'Cause we are living in a material world
And I am a material girl
You know that we are living in a material world
And I am a material girl

Some boys roam
And some boys know
That that's all right with me
If they can't raise my interest than
I'll have to let them be

Some boys try
And some boys lie
But I don't let them play (no way, no way)
Only boys that save they're pennies
Make my rainy day

'Cause we are living in a material world
And I am a material girl
You know that we are living in a material world
And I am a material girl

Living in a material world
Living in a material world
Living in a material world
Living in a material world

Boys may come
And boys may go
And that's all right you see
Experience has made me rich
And now they're after me

'Cause everybody's living in a material world
And I am a material girl
You know that we are living in a material world
And I am a material girl

Living in a material world
And I am a material girl
You know that we are living in a material world
And I am a material girl

A material
A material
A material
A material
A material
A material
A material world

Living in a material world
Living in a material world
Living in a material world
Living in a material world

Living in a material world
Living in a material world
Living in a material world
Living in a material world
Cô nàng vật chất

Một vài chàng hôn tôi
Một vài chàng ôm lấy tôi
Tôi thấy họ cũng được
Nhưng nếu họ không đưa tôi thẻ tín dụng
Tôi sẽ bỏ đi thôi

Họ có thể van xin
Họ có thể biện hộ
Nhưng họ không thể hiểu được điều đúng đắn
(Đúng vậy, đúng vậy)
Vì mấy gã trai chỉ biết có thứ tiền vô cảm
Thì luôn là những quý ngài của lẽ phải

Vì chúng ta đang sống trong một thế giới vật chất
Và tôi là một cô nàng vật chất
Bạn có biết rằng chúng ta đang sống trong một thế giới vật chất
Và tôi là một cô nàng vật chất

Một vài chàng thích rong chơi
Và một vài tên cũng hiểu rằng điều đó đối với tôi cũng ổn thôi
Nếu họ không thể chiều lòng tôi hơn thế
Tôi sẽ phải để họ về tay không

Một vài chàng cố gắng
Một vài chàng thì dối trá
Nhưng tôi không để cho họ qua mặt được tôi đâu
Không đời nào, không đời nào
Chỉ có những tên giữ kín túi tiền của mình
Nó khiến cuộc sống tôi trở nên khốn đốn

Vì chúng ta đang sống trong một thế giới vật chất
Và tôi là một cô nàng vật chất
Bạn có biết rằng chúng ta đang sống trong một thế giới vật chất
Và tôi là một cô nàng vật chất

Mãi sống trong một thế giới vật chất
Mãi sống trong một thế giới vật chất
Mãi sống trong một thế giới vật chất
Mãi sống trong một thế giới vật chất

Đàn ông đến rồi lại đi
Và tôi sẽ ổn cả thôi bạn à
Những kinh nghiệm ấy đã làm tôi giàu có
Nhưng giờ thì chúng lại xa vời

Vì chúng ta đang sống trong một thế giới vật chất
Và tôi là một cô nàng vật chất
Bạn có biết rằng chúng ta đang sống trong một thế giới vật chất
Và tôi là một cô nàng vật chất

Vì chúng ta đang sống trong một thế giới vật chất
Và tôi là một cô nàng vật chất
Bạn có biết rằng chúng ta đang sống trong một thế giới vật chất
Và tôi là một cô nàng vật chất

Một thế giới vật chất [x7]

Mãi sống trong một thế giới vật chất
Mãi sống trong một thế giới vật chất
Mãi sống trong một thế giới vật chất
Mãi sống trong một thế giới vật chất

Mãi sống trong một thế giới vật chất
Mãi sống trong một thế giới vật chất
Mãi sống trong một thế giới vật chất
Mãi sống trong một thế giới vật chất


 
×
Top