[Lyrics] Masters Of War - Bob Dylan

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Come you masters of war
You that build all the guns
You that build the death planes
You that build the big bombs
You that hide behind walls
You that hide behind desks
I just want you to know
I can see through your masks

You that never done nothin'
But build to destroy
You play with my world
Like it's your little toy
You put a gun in my hand
And you hide from my eyes
And you turn and run farther
When the fast bullets fly

Like Judas of old
You lie and deceive
A world war can be won
You want me to believe
But I see through your eyes
And I see through your brain
Like I see through the water
That runs down my drain

You fasten the triggers
For the others to fire
Then you set back and watch
When the death count gets higher
You hide in your mansion
As young people's blood
Flows out of their bodies
And is buried in the mud

You've thrown the worst fear
That can ever be hurled
Fear to bring children
Into the world
For threatening my baby
Unborn and unnamed
You ain't worth the blood
That runs in your veins

How much do I know
To talk out of turn
You might say that I'm young
You might say I'm unlearned
But there's one thing I know
Though I'm younger than you
Even Jesus would never
Forgive what you do

Let me ask you one question
Is your money that good
Will it buy you forgiveness
Do you think that it could
I think you will find
When your death takes its toll
All the money you made
Will never buy back your soul

And I hope that you die
And your death'll come soon
I will follow your casket
In the pale afternoon
And I'll watch while you're lowered
Down to your deathbed
And I'll stand o'er your grave
'Til I'm sure that you're dead
Các ông,những kẻ chúa tể của chiến tranh
Ông tạo ra những khẩu súng
Ông xây dựng nên những chiến đấu cơ chết chóc
Ông tạo ra những quả bom
Ông giấu mình đằng sau những bức tường
Ông giấu mình phía sau những cái bàn
Tôi chỉ muốn ông biết rằng
Tôi nhìn thấu cái mặt nạ giả dối của ông

Ông chẳng bao giờ làm được cái gì cả
Ông chỉ phá hủy mọi thứ
Ông đùa giỡn với thế giới của tôi
Như là thứ đồ chơi của ông
Ông đặt súng vào tay tôi
Và lẩn tránh ánh mắt của tôi
Và ông quay bước và chạy thật xa
Khi viên đạn bay ra

Như tên Judas trước đây
Ông dối trá và lừa gạt
Có thể thắng trong chiến tranh thê giới
Ông muốn tôi tin vào điều đó
Nhưng tôi nhìn thấu đôi mắt ông
Và nhìn thấu suy nghĩ của ông
Như tôi nhìn xuyên qua nước
Điều đó làm kiệt quệ sức lực của tôi

Ông buộc cò súng vào tay kẻ khác để họ bắn
Rồi ông lui lại và quan sát
Khi số người chết ngày càng nhiều
Ông giấu mình trong biệt thự của ông
Cũng như lúc máu của những người trẻ tuổi đổ xuống
Và khi họ bị chôn trong bùn

Ông đã mang đến sự sợ hãi khủng khiếp nhất
1 nỗi sợ không bao giờ mất
Sợ phải mang những đứa trẻ vào thế giới này
Gieo nỗi khiếp sợ cho những đứa trẻ của tôi
Chưa ra đời và chưa được đặt tên.
Ông không hiểu được sự quí giá của dòng máu chảy trong cơ thể ông

Có thể tôi biết không nhiều
Để tranh luận với ông
Ông có thể nói rằng tôi quá trẻ
Ông có thể nói rằng tôi không biết gì
Nhưng có 1 điều tôi biết
Dù tôi trẻ hơn ông
Đó là,ngay cả Chúa cũng không bao giờ
Tha thứ cho những gì ông đã làm

Tôi hỏi ông câu này
Tiền của ông có thật sự giá trị?
Nó sẽ mua sự tha thứ cho ông sao?
Ông nghĩ rằng tiền có thể mua được ư?
Tôi nghĩ ông sẽ tìm thấy sự tha thứ
Bằng cái chết của ông
Tất cả đồng tiền mà ông kiếm được
Không bao giờ mua đươc tâm hồn của ông đâu

Và tôi hi vọng ông chết
Hi vọng cái chết sớm đến với ông
Tôi sẽ dõi theo quan tài ông
Từ phía sau hàng rào chiều hôm đó
Và tôi sẽ quan sát ông bị đưa dần xuống huyệt
Và tôi sẽ đứng cạnh mộ ông
Đến khi chắc chắn rằng ông đã chết.


 
×
Quay lại
Top