[Lyrics] Maniac - Girlicious

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Lock me up, lock me up, lock me up, up, up
Lock me up, lock me up, lock me up, up, up

I got a love disorder, sick from paranoia
Cause my hearts been broken before ya
I need some anesthetic cause I start to panic
When the feelings get too familiar

And then I get that itch and my eyes begin to twitch

Dr. Jekyll, Mrs. Hyde, someone is taking over

The walls are shaking and I'm paranoid
Can someone stop the noise in my head? (Whoa...)
The clock is ticking, I'm about to crack
Just like a maniac on the e-edge

No...Oh-oh-oh, Uh-oh, Oh-oh-oh, Uh-oh, Oh-oh-oh, Uh-uh (A Maniac)
No...Oh-oh-oh, Uh-oh, Oh-oh-oh, Uh-oh, Oh-oh-oh, Uh-uh (A Maniac)


Psycho-logic, could be schizophrenic
All I know is I don't remember
Well you took my feelings, I still remember the whispers
Is it cold? Cause I got the shivers

Can't feel my finger tips, saying things that don't exist
Dr. Jekyll, Mrs. Hyde, which one is taking over

The walls are shaking and I'm paranoid
Can someone stop the noise in my head? (Whoa...)

The clock is ticking, I'm about to crack
Just like a maniac on the e-edge

No...Oh-oh-oh, Uh-oh, Oh-oh-oh, Uh-oh, Oh-oh-oh, Uh-uh (A Maniac)
No...Oh-oh-oh, Uh-oh, Oh-oh-oh, Uh-oh, Oh-oh-oh, Uh-uh (A Maniac)

Whaw, whaw, whaw, whaw, I need a doctor
Whaw, whaw, whaw, whaw, C-c-c-crazy
La, la, la, la, there goes the neighborhoo-oo-d, neighborhoo-oo-d
They should...


Lock me up, lock me up, up, up
Lock me up, lock me up, up, up

The walls are shaking and I'm paranoid
Can someone stop the noise in my head? (Whoa...)
The clock is ticking, I'm about to crack
Just like a maniac on the e-edge

No...Oh-oh-oh, Uh-oh, Oh-oh-oh, Uh-oh, Oh-oh-oh, Uh-uh (A Maniac)

No...Oh-oh-oh, Uh-oh, Oh-oh-oh, Uh-oh, Oh-oh-oh, Uh-uh (A Maniac)

Lock me up, lock me up, lock me up, up, up
Lock me up, lock me up, lock me up, up, up
Lock me up, lock me up, lock me up, up, up
Lock me up, lock me up, lock me up, up, up
Hãy khóa tôi lại, khóa tôi lại, khóa tôi lại đi
Hãy khóa tôi lại, khóa tôi lại, khóa tôi lại đi


Tôi bị rối loạn tình yêu, thêm cả chứng hoang tưởng nữa
Bởi trái tim tôi đã từng bị tổn thương trước anh
Tôi cần một liều thuốc gây mê bởi tôi bắt đầu hoảng loạn
Khi những cảm giác này trở nên quá nhàm

Và rồi tôi thấy ngứa ngáy và hai mắt tôi cứ nháy hoài
Dr.Jekyll, Mrs.Hyde, có ai đó đang chiếm lấy tôi

Những bức tường đang lắc lư và tôi bị hoang tưởng

Có ai có thể dừng những âm thanh hỗn tạp trong đầu tôi? (Whoa...)
Đồng hồ cứ kêu tíc tắc, tôi thì gần như vỡ ra
Cứ như một kẻ điên bên bờ vực

Không...Oh-oh-oh, Uh-oh, Oh-oh-oh, Uh-oh, Oh-oh-oh, Uh-uh (Một kẻ điên)
Không...Oh-oh-oh, Uh-oh, Oh-oh-oh, Uh-oh, Oh-oh-oh, Uh-uh (Một kẻ điên)

Logic tâm thần,có thể chỉ là tưởng tượng
Tất cả những gì tôi biết đó là tôi không nhớ gì hết
Vâng,anh đã lấy đi hết cảm xúc của tôi,tôi vẫn nhớ những lời thì thầm ấy

Có lạnh không?Bởi tôi đã run lên

Tôi không thể cảm thấy gì nơi đầu ngón tay và nói về những thứ không hề tồn tại
Dr. Jekyll, Mrs. Hyde, ai đang chiếm giữ tôi vậy

Những bức tường đang lắc lư và tôi bị hoang tưởng
Có ai có thể dừng những âm thanh hỗn tạp trong đầu tôi? (Whoa...)
Đồng hồ cứ kêu tíc tắc, tôi thì gần như vỡ ra
Cứ như một kẻ điên bên bờ vực


Không...Oh-oh-oh, Uh-oh, Oh-oh-oh, Uh-oh, Oh-oh-oh, Uh-uh (Một kẻ điên)
Không...Oh-oh-oh, Uh-oh, Oh-oh-oh, Uh-oh, Oh-oh-oh, Uh-uh (Một kẻ điên)

Whaw, whaw, whaw, whaw, tôi cần một bác sĩ
Whaw, whaw, whaw, whaw, Đ-đ-điên dzồ
La, la, la, la, ôi mọi người
Họ nên...

Hãy khóa tôi lại,khóa tôi lại,khóa tôi lại đi
Hãy khóa tôi lại,khóa tôi lại,khóa tôi lại đi


Những bức tường đang lắc lư và tôi bị hoang tưởng
Có ai có thể dừng những âm thanh hỗn tạp trong đầu tôi? (Whoa...)
Đồng hồ cứ kêu tíc tắc, tôi thì gần như vỡ ra
Cứ như một kẻ điên bên bờ vực

Không...Oh-oh-oh, Uh-oh, Oh-oh-oh, Uh-oh, Oh-oh-oh, Uh-uh (Một kẻ điên)
Không...Oh-oh-oh, Uh-oh, Oh-oh-oh, Uh-oh, Oh-oh-oh, Uh-uh (Một kẻ điên)

Hãy khóa tôi lại, khóa tôi lại, khóa tôi lại đi

Hãy khóa tôi lại, khóa tôi lại, khóa tôi lại đi
Hãy khóa tôi lại, khóa tôi lại, khóa tôi lại đi
Hãy khóa tôi lại, khóa tôi lại, khóa tôi lại đi

 

×
Quay lại
Top