[Lyrics] Man In The Mirror - Michael Jackson

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️"Man In The Mirror"

I'm Gonna Make A Change,
For Once In My Life
It's Gonna Feel Real Good,
Gonna Make A Difference
Gonna Make It Right . . .

As I, Turn Up The Collar On My

Favourite Winter Coat
This Wind Is Blowin' My Mind
I See The Kids In The Street,
With Not Enough To Eat
Who Am I, To Be Blind?
Pretending Not To See
Their Needs
A Summer's Disregard,
A Broken Bottle Top

And A One Man's Soul
They Follow Each Other On
The Wind Ya' Know
'Cause They Got Nowhere
To Go
That's Why I Want You To
Know

I'm Starting With The Man In

The Mirror
I'm Asking Him To Change
His Ways
And No Message Could Have
Been Any Clearer
If You Wanna Make The World
A Better Place
(If You Wanna Make The
World A Better Place)

Take A Look At Yourself, And
Then Make A Change
(Take A Look At Yourself, And
Then Make A Change)
(Na Na Na, Na Na Na, Na Na,
Na Nah)

I've Been A Victim Of A Selfish
Kind Of Love

It's Time That I Realize
That There Are Some With No
Home, Not A Nickel To Loan
Could It Be Really Me,
Pretending That They're Not
Alone?

A Willow Deeply Scarred,
Somebody's Broken Heart

And A Washed-Out Dream
(Washed-Out Dream)
They Follow The Pattern Of
The Wind, Ya' See
Cause They Got No Place
To Be
That's Why I'm Starting With
Me
(Starting With Me!)


I'm Starting With The Man In
The Mirror
(Ooh!)
I'm Asking Him To Change
His Ways
(Ooh!)
And No Message Could Have
Been Any Clearer

If You Wanna Make The World
A Better Place
(If You Wanna Make The
World A Better Place)
Take A Look At Yourself And
Then Make A Change
(Take A Look At Yourself And
Then Make A Change)


I'm Starting With The Man In
The Mirror
(Ooh!)
I'm Asking Him To Change His
Ways
(Change His Ways-Ooh!)
And No Message Could've
Been Any Clearer
If You Wanna Make The World

A Better Place
(If You Wanna Make The
World A Better Place)
Take A Look At Yourself And
Then Make That . . .
(Take A Look At Yourself And
Then Make That . . .)
Change!


I'm Starting With The Man In
The Mirror,
(Man In The Mirror-Oh
Yeah!)
I'm Asking Him To Change
His Ways
(Better Change!)
No Message Could Have
Been Any Clearer

(If You Wanna Make The
World A Better Place)
(Take A Look At Yourself And
Then Make The Change)
(You Gotta Get It Right, While
You Got The Time)
('Cause When You Close Your
Heart)
You Can't Close Your . . .Your

Mind!
(Then You Close Your . . .
Mind!)
That Man, That Man, That
Man, That Man
With That Man In The Mirror
(Man In The Mirror, Oh Yeah!)
That Man, That Man, That Man
I'm Asking Him To Change

His Ways
(Better Change!)
You Know . . .That Man
No Message Could Have
Been Any Clearer
If You Wanna Make The World
A Better Place
(If You Wanna Make The
World A Better Place)

Take A Look At Yourself And
Then Make A Change
(Take A Look At Yourself And
Then Make A Change)
Hoo! Hoo! Hoo! Hoo! Hoo!
Na Na Na, Na Na Na, Na Na,
Na Nah
(Oh Yeah!)
Gonna Feel Real Good Now!

Yeah Yeah! Yeah Yeah!
Yeah Yeah!
Na Na Na, Na Na Na, Na Na,
Na Nah
(Ooooh . . .)
Oh No, No No . . .
I'm Gonna Make A Change
It's Gonna Feel Real Good!
Come On!

(Change . . .)
Just Lift Yourself
You Know
You've Got To Stop It.
Yourself!
(Yeah!-Make That Change!)
I've Got To Make That Change,
Today!
Hoo!

(Man In The Mirror)
You Got To
You Got To Not Let Yourself . . .
Brother . . .
Hoo!
(Yeah!-Make That Change!)
You Know-I've Got To Get
That Man, That Man . . .
(Man In The Mirror)

You've Got To
You've Got To Move! Come
On! Come On!
You Got To . . .
Stand Up! Stand Up!
Stand Up!
(Yeah-Make That Change)
Stand Up And Lift
Yourself, Now!

(Man In The Mirror)
Hoo! Hoo! Hoo!
Aaow!
(Yeah-Make That Change)
Gonna Make That Change . . .
Come On!
(Man In The Mirror)
You Know It!
You Know It!

You Know It!
You Know . . .
(Change . . .)
Make That Change.
Tôi định làm một sự thay đổi
Chỉ có một lần trong đời tôi
Sẽ thực sự tốt

Sẽ làm một sự đổi khác
Sẽ làm một điều gì đó đúng đắn

Khi tôi, lật ngược cái cổ áo của chiếc áo mùa đông tôi thích nhất
Cơn gió này đang thổi vào tâm trí tôi
Tôi thấy những đứa trẻ trên đường phố
Chẳng đủ ăn
Tôi là ai, bị mù rồi chăng?
Mà sao giả vờ như chẳng thấy

Những thứ chúng cần cơ chứ
Một sự phớt lờ của mùa hạ
Một cái chai bị vỡ
Và tâm hồn của một người đàn ông
Chúng cứ vờn đuổi nhau trong cơn gió
Bạn biết vì chúng chẳng có nơi nào để đi
Đó là lý do tại sao tôi muốn bạn biết rằng

Tôi đang trò chuyện cùng một người đàn ông trong gương

Tôi đang hỏi anh ta để thay đổi những cách của anh ta
Và chẳng có thông điệp nào có thể rõ ràng hơn nữa
Nếu như bạn muốn làm cho thế gian này thành một nơi tốt hơn
(Nếu như bạn muốn làm cho thế gian này thành một nơi tốt hơn)
Thì hãy xem lại chính bản thân bạn đi, rồi sau đó hãy thay đổi
(Thì hãy xem lại chính bản thân bạn đi, rồi sau đó hãy thay đổi)
(Na Na Na, Na Na Na, Na Na,
Na Nah)


Tôi đã từng là một nạn nhân của một kiểu tình yêu ích kỷ
Đây chính là lúc tôi nhận ra
Rằng vẫn còn nhiều người không có nhà, cũng chẳng có kế sinh nhai
Lẽ nào đây thật sự là tôi sao
Sao lại giả vờ rằng xem như họ không một mình?

Một nhánh liễu với vết sẹo sâu hút
Một con tim tan vỡ của một ai đó
Và một giấc mơ đã phôi pha

(Giấc mơ đã phôi pha)
Chúng đuổi bắt theo nhiều hướng gió
Bạn thấy đấy
Vì chúng chẳng có nơi nào để trú ngụ
Đó là lý do tại sao tôi đang nhìn lại chính mình
(Nhìn lại chính mình)

Tôi đang trò chuyện cùng một người đàn ông trong gương
Tôi đang hỏi anh ta để thay đổi những cách của anh ta

Và chẳng có thông điệp nào có thể rõ ràng hơn nữa
Nếu như bạn muốn làm cho thế gian này thành một nơi tốt hơn
(Nếu như bạn muốn làm cho thế gian này thành một nơi tốt hơn)
Thì hãy xem lại chính bản thân bạn đi, rồi sau đó hãy thay đổi thế gian này
(Thì hãy xem lại chính bản thân bạn đi, rồi sau đó hãy thay đổi thế gian này)

Tôi đang trò chuyện cùng một người đàn ông trong gương
Tôi đang hỏi anh ta để thay đổi những cách của anh ta
Và chẳng có thông điệp nào có thể rõ ràng hơn nữa

Nếu như bạn muốn làm cho thế gian này thành một nơi tốt hơn
(Nếu như bạn muốn làm cho thế gian này thành một nơi tốt hơn)
Thì hãy xem lại chính bản thân bạn đi, rồi sau đó hãy...
(Thì hãy xem lại chính bản thân bạn đi, rồi sau đó hãy...)
Thay đổi thế gian này

Tôi đang trò chuyện cùng một người đàn ông trong gương
Tôi đang hỏi anh ta để thay đổi những cách của anh ta
Và chẳng có thông điệp nào có thể rõ ràng hơn nữa

Nếu như bạn muốn làm cho thế gian này thành một nơi tốt hơn
(Nếu như bạn muốn làm cho thế gian này thành một nơi tốt hơn)
Thì hãy xem lại chính bản thân bạn đi, rồi sau đó hãy...
(Thì hãy xem lại chính bản thân bạn đi, rồi sau đó hãy...)
Thay đổi thế gian này

(Bạn cần phải làm một điều có ý nghĩa, trong khi bạn có thời gian)
(Vì khi bạn khép trái tim bạn lại)
Thì bạn cũng không thể khép trí óc bạn lại được

(Sau đó hãy khép trí óc của bạn)
Người đàn ông đó, người đàn ông đó, người đàn ông đó, người đàn ông đó
Người đàn ông trong gương
(Người đàn ông trong gương)
Người đàn ông đó, người đàn ông đó, người đàn ông đó

Tôi đang hỏi anh ta để thay đổi những cách của anh ta
Và chẳng có thông điệp nào có thể rõ ràng hơn nữa
Nếu như bạn muốn làm cho thế gian này thành một nơi tốt hơn

(Nếu như bạn muốn làm cho thế gian này thành một nơi tốt hơn)
Thì hãy xem lại chính bản thân bạn đi, rồi sau đó hãy...
(Thì hãy xem lại chính bản thân bạn đi, rồi sau đó hãy...)
Thay đổi thế gian này
Hoo! Hoo! Hoo! Hoo! Hoo!
Na Na Na, Na Na Na, Na Na,
Na Nah
(Oh Yeah!)


Giờ tôi đang định làm một điều có ý nghĩa!
Yeah Yeah! Yeah Yeah!
Yeah Yeah!
Na Na Na, Na Na Na, Na Na,
Na Nah
(Ooooh . . .)
Oh No, No No . . .
Tôi định làm một sự thay đổi
Sẽ thực sự tốt

Hãy làm đi
(Hãy thay đổi thế giới này. . .)
Chỉ cần tin vào chính bạn
Bạn biết đấy
Bạn có thể làm được
Chính bạn đấy
(Yeah!-Thay đổi thế giới này)
Tôi cần phải thay đổi thế giới này
Ngay hôm nay!

Hoo!
(Người đàn ông trong gương)
Bạn cần phải
Bạn cần phải ngăn chính bạn. . .
Người anh em . . .
Hoo!
Bạn biết đấy
Tôi cần phải thúc giục người đàn ông đó, người đàn ông đó
(Người đàn ông trong gương)

Bạn cần phải
Bạn cần phải thay đổi! Nhanh nào
Nhanh nào
Bạn cần phải
Đứng lên! Đứng lên! Đứng lên!
(Yeah!-Thay đổi thế giới này)
Hãy đứng dậy và thúc giục chính bạn, ngay bây giờ
(Người đàn ông trong gương)
Hoo! Hoo! Hoo!

Aaow!
(Yeah!-Thay đổi thế giớ này)
Cần phải thay đổi thế giới này
Nhanh lên nào
(Người đàn ông trong gương)
Bạn biết đấy
Bạn biết đấy
Bạn biết đấy
Bạn biết đấy

(Thay đổi . . .)
Thay đổi thế giới này

 

×
Quay lại
Top