[Lyrics] Loser Like Me - Glee Cast

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Yeah, you may think that I’m a zero
But, hey, everyone you wanna be
Probably started off like me
You may say that I’m a freakshow (I don’t care)
But, hey, give me just a little time
I bet you’re gonna change your mind

All of the dirt you’ve been throwin’ my way
It ain’t so hard to take, that’s right
‘Cause I know one day you’ll be screamin’ my name
And I’ll just look away, that’s right

Just go ahead and hate on me and run your mouth
So everyone can hear
Hit me with the words you got and knock me down
Baby, I don’t care
Keep it up, I’m tunin’ up to fade you out
You wanna be
You wanna be
A loser like me
A loser like me

Push me up against the locker
And hey, all I do is shake it off
I’ll get you back when I’m your boss
I’m not thinkin’ ’bout you haters
‘Cause hey, I could be a superstar
I’ll see you when you wash my car

All of the dirt you’ve been throwin’ my way
It ain’t so hard to take, that’s right
‘Cause I know one day you’ll be screamin’ my name
And I’ll just look away, that’s right

Just go ahead and hate on me and run your mouth
So everyone can hear
Hit me with the words you got and knock me down
Baby, I don’t care
Keep it up, I’m tunin’ up to fade you out
You wanna be
You wanna be
A loser like me
A loser like me
A loser like me

Hey, you, over there
Keep the L up-up in the air
Hey, you, over there
Keep the L up, ’cause I don’t care
You can throw your sticks, and you can throw your stones
Like a rocket, just watch me go
Yeah, l-o-s-e-r
I can only be who I are

Just go ahead and hate on me and run your mouth
So everyone can hear
Hit me with the words you got and knock me down
Baby, I don’t care
Keep it up, I’m tunin’ up to fade you out
You wanna be
You wanna be
A loser like me
A loser like me

Just go ahead and hate on me and run your mouth
So everyone can hear
Hit me with the words you got and knock me down
Baby, I don’t care
Keep it up, I’m tunin’ up to fade you out
You wanna be
You wanna be
A loser like me (A loser like me)
A loser like me (A loser like me)
A loser like me
Ừm, bạn có thể nghĩ rằng tôi là người vô dụng
Nhưng này, những người bạn muốn trở thành
Hầu như ai cũng khởi đầu giống như tôi thôi
Bạn có thể nói rằng tôi là kẻ lập dị (tôi chẳng quan tâm)
Thế nhưng, này cho tôi chút thời gian
Tôi cá bạn sẽ thôi đổi ý kiến liền

Tất cả lời nói chẳng mấy hay ho bạn ném vào tôi
Chẳng khó àm chấp nhận đâu, đúng thế
Vì tôi biết một ngày bạn sẽ hét tên tôi
Và tôi sẽ quay đi, đúng thế

Cứ tiến bước và căm ghét tôi và tiếp tục luyên thuyên
Để mọi người có thể nghe thấy
Xúc phạm tôi với những lời bạn nói và cố hạ gục tôi
Bạn ơi! Tôi chẳng quan tâm đâu
Giữ chí hướng, tôi ngảng cao đầu bạn chẳng còn là gì
Bạn muốn trở thành
Bạn muốn trở thành
Kẻ thua cuộc như tôi ư
Kẻ thua cuộc như tôi ư

Đẩy tôi vào tủ đựng đồ
Và này, những gì tôi sẽ làm là rũ bỏ tất cả
Tôi sẽ đáp trả khi tôi là ông chủ
Chẳng suy nghĩ về những người ghen ghét mình
Vì này, tôi có thể trở thành một siêu sao
Tôi sẽ cho xem bạn rửa xe cho tôi

Tất cả lời nói chẳng mấy hay ho bạn ném vào tôi
Chẳng khó àm chấp nhận đâu, đúng thế
Vì tôi biết một ngày bạn sẽ hét tên tôi
Và tôi sẽ quay đi, đúng thế

Cứ tiến bước và căm ghét tôi và tiếp tục luyên thuyên
Để mọi người có thể nghe thấy
Xúc phạm tôi với những lời bạn nói và cố hạ gục tôi
Bạn ơi! Tôi chẳng quan tâm đâu
Giữ chí hướng, tôi ngảng cao đầu bạn chẳng còn là gì
Bạn muốn trở thành
Bạn muốn trở thành
Kẻ thua cuộc như tôi ư
Kẻ thua cuộc như tôi ư
Kẻ thua cuộc như tôi ư

Này đằng ấy ơi
Cứ giơ chữ L lên đi
Này đằng ấy ơi
Cứ giơ chữ L lên đi, tôi chẳng quan tâm
Bạn có thể ném gậy hay là đá
Như quả tên lửa, xem tôi bước tiếp này
Ừm, người thua cuộc
Tôi chỉ có thể là chính là tôi thôi

Cứ tiến bước và căm ghét tôi và tiếp tục luyên thuyên
Để mọi người có thể nghe thấy
Xúc phạm tôi với những lời bạn nói và cố hạ gục tôi
Bạn ơi! Tôi chẳng quan tâm đâu
Giữ chí hướng, tôi ngảng cao đầu bạn chẳng còn là gì
Bạn muốn trở thành
Bạn muốn trở thành
Kẻ thua cuộc như tôi ư
Kẻ thua cuộc như tôi ư

Cứ tiến bước và căm ghét tôi và tiếp tục luyên thuyên
Để mọi người có thể nghe thấy
Xúc phạm tôi với những lời bạn nói và cố hạ gục tôi
Bạn ơi! Tôi chẳng quan tâm đâu
Giữ chí hướng, tôi ngảng cao đầu bạn chẳng còn là gì
Bạn muốn trở thành
Bạn muốn trở thành
Kẻ thua cuộc như tôi ư
Kẻ thua cuộc như tôi ư
Kẻ thua cuộc như tôi ư

 
×
Quay lại
Top