[Lyrics] Long Cool Woman (In A Black Dress) - The Hollies

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Saturday night I was downtown
Working for the FBI
Sitting in a nest of bad men
Whiskey bottles piling high

Bootlegging boozer on the west side
Full of people who are doing wrong
Just about to call up the DA man

When I heard this woman singing a song

A pair of 45's made me open my eyes
My temperature started to rise
She was a long cool woman in a black dress
Just a 5'9'' beautiful tall
With just one look I was a bad mess
'Cause that long cool woman had it all

I saw her heading to the table

Well a tall walking big black cat
When Charlie said I hope that you're able, boy
Well I'm telling you she knows where it's at
Well then suddenly we heard the sirens
And everybody started to run
Jumping under doors and tables
Well I heard somebody shooting a gun

Well the DA was pumping my left hand

And she was holding my right
Well I told her, "Don't get scared
'Cause you're gonna be spared"
Well I'm gonna be forgiven
If I wanna spend my living
With a long cool woman in a black dress
Just a 5-9 beautiful tall
With just one look I was a bad mess
'Cause that long cool woman had it all

Had it all, had it all, had it all...
Đêm thứ Bảy tôi xuống phố
Làm việc cho FBI
Vào sào huyệt của một thằng chẳng lấy làm tử tế
Những chai Whiskey chất cao

Quán rượu lậu mé tây
Đầy nhóc lũ người làm chuyện sai quấy

Tôi sắp gọi cho Cơ quan pháp quyền
Khi ấy tôi nghe thấy người đàn bá đó cất tiếng hát

Một "cặp" cỡ 45 khiến tôi mở to mắt
Nhiệt độ tôi bắt đầu tăng cao
Cô nàng ngon lành trong bộ váy đen
Xinh đẹp, cao mét bảy (5'9'' ~ 175 cm)
Chỉ với một cái nhìn thôi tôi đã rối tinh lên rồi
Vì cô nàng tuyệt vời đó có tất cả


Tôi thấy cô ấy hướng thấy đến chiếc bàn
Ừm một cô mèo đen to lớn bước cao
Khi Charlie nói này cậu, tôi mong cậu có thể
Tôi nói rồi cô nàng biết chỗ đó ở đâu
Rồi đột nhiên chúng tôi nghe tiếng hát
Và mọi người bắt đầu chạy trốn
Nhảy xuống cửa và bàn ghế
Tôi nghe có ai đó bắn súng


Cơ quan pháp quyền giúp tôi bên cánh tả
Còn cô nàng đang giữ tay phải tôi
Tôi bảo cô "Đừng sợ
Vì chúng ta sẽ được tha thôi"
Tôi sẽ được tha
Nếu tôi muốn sống đời mình
Với một cô nàng tuyệt vời trong bộ váy đen
Xinh đẹp, cao ráo cỡ mét bảy

Chỉ với một cái nhìn thôi tôi đã rối tinh lên rồi
Vì cô nàng tuyệt vời đó có tất cả
Có tất cả, có tất cả, có tất cả

 
×
Quay lại
Top