[Lyrics] l'm Alive - Becca

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Nothing I say comes out right,
I can't love without a fight,
no one ever knows my name.

When I pray for sun, it rains.
I'm so sick of wasting time,
but nothings moving in my mind,
inspiration cant be found.
I get up and fall but,

I'm Alive, I'm Alive, oh yeah,
between the good and bad is where you'll find me,
reaching for heaven.

I will fight, and Ill sleep when I die,
I'll live my life, I'm Alive!

Every lover breaks my heart,
and I know it from the start,
still I end up in a mess,
every time I second guess.

All my friends just run away,
when I'm having a bad day,
I would rather stay in bed, but I know there's a reason.

I'm Alive, I'm Alive, oh yeah,
between the good and bad is where you'll find me,
reaching for heaven.

I will fight, and Ill sleep when I die,
I'll live my life, I'm Alive!

When I'm bored to death at home,
when he wont pick up the phone,
when I'm stuck in second place,
those regrets I cant erase.

Only I can change the end,
of the movie in my head,
there's no time for misery,
I wont feel sorry for me.

I'm Alive, I'm Alive, oh yeah,
between the good and bad is where you'll find me,
reaching for heaven.

I will fight, and Ill sleep when I die,
Ill live my hard life,
Ill live my life,
I'm Alive!
Không có gì tôi thốt ra là đúng đắn
Tôi không thể yêu mà không có cãi vã
Chẳng ai còn biết đến tên tôi nữa

Khi tôi mong cho trời nắng thì lại có mưa
Tôi đã phát ốm vì phải lãng phí thời gian như thế này rồi
Nhưng đầu óc tôi không chịu suy nghĩ
Nguồn cảm hứng không thể được tìm thấy
Tôi đứng dậy và ngã quị nhưng

Tôi đang sống, tôi đang sống, đúng vậy
Giữa sự xấu xa và tốt đẹp là nơi bạn có thể tìm ra tôi
Vươn tay chạm tới thiên đường

Tôi sẽ chiến đấu, và tôi sẽ ngủ khi chết
Tôi sẽ sống cuộc sống của mình, tôi đang sống!

Tất cả những người tôi yêu đều làm con tim tôi tan vỡ
Và tôi đã biết điều đó ngay từ đầu
Vậy mà tôi vẫn kết thúc trong một đống hỗn độn
Lúc nào tôi cũng phải nghĩ đến lần thứ hai

Tất cả bạn bè tôi đều bỏ chạy
Khi mà tôi có một ngày tồi tệ
Tôi thích nằm ườn trên gi.ường hơn, nhưng tôi vẫn biết có một lí do

Tôi đang sống, tôi đang sống, đúng vậy
Giữa sự xấu xa và tốt đẹp là nơi bạn có thể tìm ra tôi
Vươn tay chạm tới thiên đường

Tôi sẽ chiến đấu, và tôi sẽ ngủ khi chết
Tôi sẽ sống cuộc sống của mình, tôi đang sống!

Khi tôi chán muốn chết ở nhà
Khi anh ấy không thèm nghe điện
Khi mà tôi mắc trong một nơi thứ hai
Tất cả những hối tiếc dó tôi đều không thể xoá bỏ

Chỉ mình tôi có thể thay đổi kết thúc
Của bộ phim trong đầu tôi
Không còn thời gian để đau đớn nữa rồi
Tôi sẽ không hối tiếc cho bản thân mình đâu

Tôi đang sống, tôi đang sống, đúng vậy
Giữa sự xấu xa và tốt đẹp là nơi bạn có thể tìm ra tôi
Hướng tới thiên đường

Tôi sẽ chiến đấu, và tôi sẽ ngủ khi chết
Tôi sẽ trải qua những khó khăn
Tôi sẽ sống cuộc sống của
 

×
Quay lại
Top