[Lyrics] Wanted Dead Or Alive - Bon Jovi

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
It's all the same
Only the names will change
Everyday
It seems we're wastin' away

Another place
Where the faces are so cold
I drive all night
Just to get back home

I'm a cowboy
On a steel horse I ride
I'm wanted
Dead or alive
Wanted
Dead or alive

Sometimes I sleep
Sometimes it's not for days
The people I meet
Always go their separate ways

Sometimes you tell the day
By the bottle that you drink
And times when you're alone
All you do is think

I'm a cowboy
On a steel horse I ride
I'm wanted
Dead or alive
Wanted
Dead or alive

Ohh alright
Ohh

Oh I'm a cowboy
On a steel horse I ride

I'm wanted
(Wanted)
Dead or alive

When I walk these streets
A loaded six string on my back
I play for keeps
'Cause I might not make it back

I've been everywhere
(Ohh, yea)
Still I'm standin' tall
I've seen a million faces
And I've rocked them all

'Cause I'm a cowboy
On a steel horse I ride
I'm wanted
(Wanted)
Dead or alive

I'm a cowboy
I got the night on my side
And I'm wanted
(Wanted)
Dead or alive
And I'm right
(And I'm right)
Dead or alive
I still drive
(I still drive)
Dead or alive

Dead or alive
Dead or alive
Mm dead or alive
Dead or alive
Mọi thứ vẫn vậy
Chỉ có danh tính sẽ đổi thay
Mỗi ngày
Dường như ta đang lãng phí

Một nơi khác nữa
Nơi những khuôn mặt thật lạnh lùng
Tôi lái xe cả đêm
Để trở về nhà

Tôi là một cao bồi
Tôi cưỡi một con ngựa tốt
Tôi muốn
Chết hay sống tiếp..
Muốn..
Chết hay sống tiếp..

Đôi khi tôi ngủ say
Đôi khi cả ngày chẳng ngủ
Những người tôi gặp
Luôn đi theo lối riêng của họ

Đôi khi bạn nói
Trong cơn say
Và những lần bạn cô đơn
Những gì bạn làm chỉ là suy nghĩ

Tôi là một cao bồi
Tôi cưỡi một con ngựa tốt
Tôi muốn
Chết hay sống tiếp..
Muốn..
Chết hay sống tiếp..

Ohh được rồi
Ohh

Oh tôi là một cao bồi
Tôi cưỡi một con ngựa tốt

Tôi muốn
Muốn
Chết hay sống tiếp..

Khi tôi rảo bước trên những con đường
Sáu chữ đè nặng lên lưng tôi
Tôi phải tiếp tục sống
Vì tôi không thể quay đầu lại nữa

Tôi đi mọi nơi
Ohh yea
Tôi vẫn đứng trên cao
Nhìn hàng ngàn gương mặt
Và tôi thách thức tất cả

Vì tôi là một cao bồi
Đang cưỡi một con ngựa tốt
Tôi muốn
Muốn
Chết hay sống tiếp..

Tôi là một cao bồi
Tôi sống cùng màn đêm
Và tôi muốn
Muốn
Chết hay sống tiếp..
Và tôi vẫn ổn
(Tôi vẫn ổn)
Chết hay sống tiếp..
Tôi vẫn lái xe
(Vẫn lái xe)
Chết hay sống tiếp..

Chết hay sống tiếp..
Chết hay sống tiếp..
Mm Chết hay sống tiếp..
Sống hay chết !

 
×
Quay lại
Top