[Lyrics] Lithium - Nirvana

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I'm so happy 'cause today
I found my friends
They're in my head
I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you
We broke our mirrors
Sunday morning is everyday for all I care
And I'm not scared
Light my candles, in a daze
'Cause I've found god
Yeah yeah yeah yeah(x6)
yeah

I'm so lonely, that's ok I shaved my head
And I'm not sad
And just maybe I'm to blame for all I've heard
I'm not sure
I'm so excited, I can't wait to meet you there
And I don't care
I'm so horny, that's okay
My will is good
Yeah yeah yeah yeah (x6)
yeah

I like it - I'm not gonna cra.ck
I miss you - I'm not gonna cra.ck
I love you - I'm not gonna cra.ck
I kill you - I'm not gonna cra.ck
I like it - I'm not gonna cra.ck
I miss you - I'm not gonna cra.ck
I love you - I'm not gonna cra.ck
I kill you - I'm not gonna cra.ck

I'm so happy 'cause today
I found my friends
They're in my head
I'm so ugly, but that's okay, 'cause so are you
We broke our mirrors
Sunday morning is everyday for all I care
And I'm not scared
Light my candles in a daze
'Cause I've found god
Yeah yeah yeah yeah (x6)
yeah

I like it - I'm not gonna cra.ck
I miss you - I'm not gonna cra.ck
I love you - I'm not gonna cra.ck
I kill you - I'm not gonna cra.ck
I like it - I'm not gonna cra.ck
I miss you - I'm not gonna cra.ck
I love you - I'm not gonna cra.ck
I killed you - I'm not gonna cra.ck
Tôi rất hạnh phúc
Bởi vì hôm nay tôi đã tìm thấy những người bạn
Họ ở trong trí óc tôi
Tôi thật xấu xí, được thôi, anh cũng thế mà
Chúng ta phá vỡ tấm gương soi
Sáng Chủ nhật mới là tất cả mọi ngày, để cho tôi quan tâm
Và tôi không hề sợ hãi
Thắp nên ngọn nến của tôi, trong sự chói sáng
Tôi đã tìm thấy chúa trời
Yeah....

Tôi thật cô đơn, đúng thôi, tôi cạo trọc đầu mình
Và tôi không buồn
Có thể tôi vừa buộc tội cho những gì mà tôi nghe thấy
Tôi không chăc lắm
Tôi rất tức giận, tôi không thể đợi anh ở đó đâu
Và tôi không bận tâm
Tôi thật là kích động, được thôi
Ý chí tôi mạnh mẽ
Yeah...

Tôi thích điều đó - tôi không thật cừ
Tôi nhớ em - tôi không thật cừ
Tôi yêu em - tôi không thật cừ
Tôi giết em - tôi không thật cừ
Tôi thích điều đó - tôi không thật cừ
Tôi nhớ em - tôi không thật cừ
Tôi yêu em - tôi không thật cừ
Tôi giết em - tôi không thật cừ

Tôi rất hạnh phúc
Bởi vì hôm nay tôi đã tìm thấy những người bạn
Họ ở trong trí óc tôi
Tôi thật xấu xí, được thôi, anh cũng thế mà
Chúng ta phá vỡ tấm gương soi
Sáng Chủ nhật mới là tất cả mọi ngày, để cho tôi quan tâm
Và tôi không hề sợ hãi
Thắp nên ngọn nến của tôi, trong sự chói sáng
Tôi đã tìm thấy chúa trời
Yeah....

Tôi thích điều đó - tôi không thật cừ
Tôi nhớ em - tôi không thật cừ
Tôi yêu em - tôi không thật cừ
Tôi giết em - tôi không thật cừ
Tôi thích điều đó - tôi không thật cừ
Tôi nhớ em - tôi không thật cừ
Tôi yêu em - tôi không thật cừ
Tôi giết em - tôi không thật cừ 
×
Quay lại
Top