[Lyrics] Life's what you make it (Hannah Montana OST) - Miley Cyrus

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Don't let no small frustration
Ever bring you down
No no no
Just take a situation
And turn it all around

With a new attitude everything can change
Make it how you want it to be
Stayin' mad, why do that?
Give yourself a break
Laugh about it and you'll see

Life's what you make it
So let's make it rock
Life's what you make it
So come on come on (everybody now)

Why be sad, broken hearted?
Theres so much to do
Yeah yeah yeah
Life is hard or
It's a party
The choice is up to you

With a new attitude everything can change
Make it how you want it to be
Stayin' sad, why do that?
Give yourself a break
I know you wanna party with me

Life's what you make it
So let's make it rock
Life's what you make it
So come on come on

Lets celebrate it
Join in everyone
You decide
'Cause life's...what you make it

Things are looking up
Any time you want
All you gotta do is realize that
It's under your control
So let the good times rock and roll

Do it now
Alright
Yeah yeah yeah
Yeah yeah

Life's what you make it
So let's make it rock (let's make it rock)
Life's what you make it
So come on come on (everybody now)
Let's celebrate it
Join in everyone
You decide
'Cause life's...what you make it
Life is what you make it

Đừng để một sự thất bại nhỏ
Làm bạn thất vọng
Không không không
Hãy nắm lấy tình thế
Và đảo ngược nó lại

Với một thái độ mới mọi thứ có thể thay đổi
Làm cho nó theo ý bạn
Tức giận, sao phải làm thế?
Cho bản thân bạn nghỉ ngơi
Cười vào nó và bạn sẽ thấy

Cuộc sống do chính bạn làm nên
Vậy hãy làm nó sôi động
Cuộc sống do chính bạn tạo nên
Vậy tiến lên, tiến lên (tất cả mọi người)

Sao phải buồn, tan vỡ trái tim?
Còn nhiều việc phải làm
Yeah yeah yeah
Cuộc sống thật khó khăn
Hay nó là một bữa tiệc
Lựa chọn thuộc về bạn

Với một thái độ mới mọi thứ có thể thay đổi
Làm cho nó theo ý bạn
Tức giận, sao phải làm thế?
Cho bản thân bạn nghỉ ngơi
Tôi biết bạn muốn dự tiệc cùng tôi

Cuộc sống do chính bạn làm nên
Vậy hãy làm nó sôi động
Cuộc sống do chính bạn tạo nên
Vậy tiến lên, tiến lên

Hãy ca ngợi nó
Cùng tham gia nào mọi người
Bạn quyết định
Vì cuộc sống do chính bạn tạo nên

Mọi việc đang theo chiều hướng tốt
Bất cứ lúc nào bạn muốn
Những gì bạn cần làm là nghĩ lại về điều đó
Nó nằm dưới sự điều khiển của bạn
Vậy hãy chọn thời điểm tốt để làm nó tuyệt vời

Làm ngay đi
Được rồi
Yeah yeah yeah
Yeah yeah

Cuộc sống do chính bạn làm nên
Vậy hãy làm nó sôi động (làm nó sôi động)
Cuộc sống do chính bạn tạo nên
Vậy tiến lên, tiến lên (tất cả mọi người)
Hãy ca ngợi nó
Cùng tham gia nào mọi người
Bạn quyết định
Vì cuộc sống do chính bạn tạo nên
Cuộc sống do chính bạn tạo nên 
×
Top