[Lyrics] Let's Do It - Shayne Ward

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Let's do it
Let's do it
Let's do it
Let's do it...
tell me how much money he makes
how'd he get to get to know you?
did he take it to your favorite store?
does he know that much about you, well...

if you wanna get more
i got it
if you wanna do more
i got it
if you wanna get soar
i got it
i got it
got it...
babe babe baby let's do it

i know you got a man that don't get it
babe babe baby let's do it
imma do what he can't do...
babe babe baby let's do it
i know you got a man that don't get it
babe babe baby let's do it
imma do what he can't do...
Let's do it, do it, do it
Let's do it, do it, do it

Let's do it, do it, do it
Let's do it, do it, do it...
tell me how he breaks you down
does he ever ever love you?
'til ya eyes roll back like that and he takes a day to come to, well...
if you wanna get more
i got it
if you wanna do more
i got it

if you wanna get soar
i got it
i got it
got it...
babe babe baby let's do it
i know you got a man that don't get it
babe babe baby let's do it
imma do what he can't do...
babe babe baby let's do it

i know you got a man that don't get it
babe babe baby let's do it
imma do what he can't do...
Let's do it, do it, do it
Let's do it, do it, do it
Let's do it, do it, do it
Let's do it, do it, do it...
babe babe baby let's do it
i know you got a man that don't get it

babe babe baby let's do it
imma do what he can't do...
babe babe baby let's do it
i know you got a man that don't get it
babe babe baby let's do it
imma do what he can't do...
Let's do it, do it, do it
Let's do it, do it, do it
Let's do it, do it, do it

Let's do it, do it, do it
Let's do it
Hãy làm điều đó
Hãy làm điều đó
Hãy làm điều đó
Hãy làm điều đó ...
Nói cho anh biết anh ta có bao nhiêu tiền
Anh ta đã quen em ra sao?

Có phải anh ta đã đem nó đến cửa hàng của em?
Có phải anh ta hiểu rất rõ về em, ôi...
Nếu em muốn nhiều hơn
Anh sẽ thực hiện được
Nếu em muốn làm ra nữa
Anh sẽ thực hiện được
Nếu em muốn nhiều hơn nữa
Anh sẽ thực hiện được
Anh sẽ thực hiện được

Thực hiện được...

Em ơi hãy làm điều đó
Anh biết những người đó không thể làm cho em
Em ơi chính anh sẽ thực hiện
Những điều mà anh ta đã không thể làm....
Em ơi hãy làm điều đó
Anh biết những người đó không thể làm cho em
Em ơi hãy làm điều đó

Những điều mà anh ta đã không thể làm....
Hãy làm điều đó, làm điều đó
Hãy làm điều đó, làm điều đó
Hãy làm điều đó, làm điều đó

Nói cho anh biết anh ta đã làm em tổn thương thế nào
Có phải anh ta yêu em không?
Đôi mắt em thâm cuồng vì khóc bởi anh ta và anh ta đã rời xa em để đi đến một nơi khác
Nếu em muốn nhiều hơn

Anh sẽ thực hiện được
Nếu em muốn làm ra nữa
Anh sẽ thực hiện được
Nếu em muốn nhiều hơn nữa
Anh sẽ thực hiện được
Anh sẽ thực hiện được
Thực hiện được...

Khi đôi mắt của em thâm cuồng khóc bởi anh ta như bây giờ nhưng dù có phải đi mất một ngày anh ta vẫn đến để..ohh..

Em ơi hãy làm điều đó
Anh biết những người đó không thể làm cho em
Em ơi chính anh sẽ thực hiện
Những điều mà anh ta đã không thể làm....
Em ơi hãy làm điều đó
Anh biết những người đó không thể làm cho em
Em ơi hãy làm điều đó
Những điều mà anh ta đã không thể làm....
Hãy làm điều đó, làm điều đó

Hãy làm điều đó, làm điều đó
Hãy làm điều đó, làm điều đó
Em ơi hãy làm điều đó
Anh biết những người đó không thể làm cho em
Em ơi chính anh sẽ thực hiện
Những điều mà anh ta đã không thể làm....
Em ơi hãy làm điều đó
Anh biết những người đó không thể làm cho em
Em ơi hãy làm điều đó

Những điều mà anh ta đã không thể làm....
Hãy làm điều đó, làm điều đó
Hãy làm điều đó, làm điều đó
Hãy làm điều đó, làm điều đó
Hãy làm điều đó

 
×
Quay lại
Top