[Lyrics] Let Me Be There - Olivia Newton John

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Wherever you go
Wherever you may wander in your life
Surely you know
I always wanna be there
Holding you hand
And standing by to catch you when you fall
Seeing you through
In everything you do


Let me be there in your morning
Let me be there in your night
Let me change whatever's wrong and make it right
Let me take you through that wonderland
That only two can share
All I ask you is let me be there

Watching you grow
And going through the changes in your life

That's how I know
I always wanna be there
Whenever you feel you need a friend to lean on, here I am
Whenever you call, you know I'll be there

Let me be there in your morning
Let me be there in you night
Let me change whatever's wrong and make it right
Let me take you through that wonderland

That only two can share
All I ask you is let me be there
Bất cứ nơi nào bạn đi
Bất cứ nơi nào bạn có thể lang thang trong cuộc đời
Chắc chắn bạn biết
Mình luôn luôn ở đó
Nắm tay bạn
Và đứng đỡ bạn khi bạn ngã

Đang dõi theo những điều bạn làm

Hãy để mình đó vào buổi sáng của bạn
Hãy để mình ở đó mỗi đêm
Hãy để mình thay đổi bất cứ điều gì sai và giúp cho bạn hiểu đúng
Hãy để mình đưa bạn thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ
Điều đó chỉ hai ta có thể sẻ chia
Tất cả mình muốn là bạn hãy để mình được ở đó

Chứng kiến bạn trưởng thành

Và trải qua những thay đổi trong cuộc sống của bạn
Đó là cách mình hiểu
Mình luôn muốn được ở vị trí đó
Bất cứ khi nào bạn cảm thấy bạn cần một người bạn để dựa vào, mình ở đó
Bất cứ khi nào bạn gọi, bạn biết mình ở đó

Hãy để mình ở đó vào buổi sáng của bạn
Hãy để mình được ở đó mỗi đêm
Hãy để mình thay đổi bất cứ điều gì sai và giúp cho bạn hiểu đúng

Hãy để mình đưa bạn thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ
Điều đó chỉ hai ta có thể sẻ chia
Tất cả mình muốn là bạn hãy để mình được ở đó

 
×
Top Bottom