[Lyrics] Let It Die - Three Days Grace

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
We had fire in our eyes
In the beginning I
Never felt so alive
In the beginning you
You blame me but
It's not fair when you say that I didn't try
I just don't want to hear it anymore

I swear I never meant to let it die
I just don't care about you anymore
It's not fair when you say that I didn't try
I just don't care about you anymore

We had time on our side
In the beginning we
We had nothing to hide
In the beginning you
You blame but
It's not fair when you say that I didn't try
I just don't want to hear it anymore

I swear I never meant to let it die
I just don't care about you anymore
It's not fair when you say that I didn't try
I just don't care about you anymore

You say that I didn't try
You say that I didn't try
You say that I didn't try

I swear I never meant to let it die
I just don't care about you anymore
It's not fair when you say that I didn't try
I just don't care about you anymore
I just don't care about you anymore
I just don't care about you anymore
I just don't care about you anymore
I just don't care about you anymore
Mắt của chúng ta tóe lửa
Ngay từ lúc bắt đầu tôi
Chưa bao giờ cảm thấy còn sống
Ngay từ lúc bắt đầu bạn
Bạn chê trách tôi nhưng
Thật bất công khi bạn nói rằng tôi đã không cố gắng
Tôi chỉ không muốn nghe nữa thôi

Tôi thề là tôi chưa bao giờ cố ý để nó chết
Tôi chỉ không quan tâm đến bạn nữa thôi
Thật bất công khi bạn nói rằng tôi đã không cố gắng
Tôi chỉ không quan tâm đến bạn nữa thôi

Chúng ta có thời gian của riêng ta
ngay từ lúc bắt đầu chúng ta
Chúng ta không có gì đề giấu
Ngày từ lúc bắt đầu
Bạn chê trách tôi nhưng
Thật bất công khi bạn nói rằng tôi đã không cố gắng
Tôi chỉ không muốn nghe nữa thôi

Tôi thề là tôi chưa bao giờ cố ý để nó chết
Tôi chỉ không quan tâm đến bạn nữa thôi
Thật bất công khi bạn nói rằng tôi đã không cố gắng
Tôi chỉ không quan tâm đến bạn nữa thôi

Bạn nói rằng tôi đã không cố gắng (x3)

Tôi thề là tôi chưa bao giờ cố ý để nó chết
Tôi chỉ không quan tâm đến bạn nữa thôi
Thật bất công khi bạn nói rằng tôi đã không cố gắng
T
 
×
Quay lại
Top