[Lyrics] Let Her Go - Varsity Fanclub

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
You left a letter as a clue leave
Said meet me at the spot, where I first kissed you
Holding my head in my hands, you brush a tear of my face
One on one, you confess that this is all you can take

I'm broken
I'm tired
There ain't nothing left to say
I'm crying
You gave me no options, you just walked away

Just let her go, just let her go
It's too far in motion
Just let her go, just let her go
My heart can't gain control

It's too late (just a little)
It's too far (just a little bit)
You're leaving me behind
Just let her go, just let her go
Just let her go, just let her go
Just let her go

I should take it all back
All the kisses I gave you, the tears that you left me with
I don't know how to react
On my own, by myself
How could you say goodbye?

I'm broken
I'm tired
There ain't nothing left to say
I'm crying
You gave me no options, you just walked away

Just let her go, just let her go
It's too far in motion
Just let her go, just let her go
My heart can't gain control

It's too late (just a little)
It's too far (just a little bit)
You're leaving me behind
Just let her go, just let her go
Just let her go, just let her go
Just let her go

It's cold..
It's cold..
It's cold..
It's cold..
It's cold in here without you
It's cold
It's cold
I'm broken
Though it could be you
When you think of it, every little piece of it
It's keeping me from turning blue
Had to turn away, didn't wanna see
You giving me away

Just let her go, just let her go
It's too far in motion
Just let her go, just let her go
My heart can't gain control

It's too late (just a little)
It's too far (just a little bit)
You're leaving me behind
Just let her go, just let her go
Just let her go, just let her go

Just let her go
Just let her go, just let her go
It's too far in motion
Just let her go, just let her go
My heart can't gain control

It's too late (just a little)
It's too far (just a little bit)
You're leaving me behind
Just let her go, just let her go
Just let her go, just let her go
Em bỏ lại bức thư như một dấu vết của ra đi
Em nói gặp tôi nơi đó, nơi lần đầu tôi hôn em
Đôi tay trên đầu, em chạm phải dòng nước mắt trên khuôn mặt tôi
Rồi liên tục, thú nhận đây là những gì em có thể mang theo

Tôi tan vỡ
Tôi mệt mỏi
Chẳng còn lại gì để nói
Tôi bật khóc
Em không cho tôi được lựa chọn, em chỉ bước ra đi

Chỉ cần để cô ấy đi, để cô ấy đi
Thật xa vào
Chỉ cần để cô ây, đi
Con tim tôi chẳng thể tự kiểm soát

Quá muộn, (chỉ chút xíu)
Quá xa (chỉ chút thôi)
Em bỏ tôi lại phía sau
Chỉ cần để cô ấy đi
để cô ấy đi
Cô ấy đi
Đi

Tôi nên lấy lại tất cả
Những nụ hôn trao em cùng nước mắt em bỏ lại
Tôi chẳng thể phản ứng lại
Riêng tôi, mình tôi
Làm sao em có thểnói chia tay?

ôi tan vỡ
Tôi mệt mỏi
Chẳng còn lại gì để nói
Tôi bật khóc
Em không cho tôi được lựa chọn, em chỉ bước ra đi


Chỉ cần để cô ấy đi, để cô ấy đi
Thật xa vào
Chỉ cần để cô ây, đi
Con tim tôi chẳng thể tự kiểm soát

Quá muộn, (chỉ chút xíu)
Quá xa (chỉ chút thôi)
Em bỏ tôi lại phía sau
Chỉ cần để cô ấy đi
để cô ấy đi
Cô ấy đi
Đi

Lạnh giá x5
Nơi đây thật lạnh giá khi vắng em
lạnh giá
Lạnh giá
Tan vỡ
Though it could be you
When you think of it, every little piece of it
It\'s keeping me from turning blue
Had to turn away, didn\'t wanna see
You giving me away
Dẫu đó có thể là em
Khi tôi nghĩ về nó, mỗi phần của nó
Khiến tôi không kiệt sức
Phải bỏ đi, không muốn thấy
Em phản bội tôi

Chỉ cần để cô ấy đi, để cô ấy đi
Thật xa vào
Chỉ cần để cô ây, đi
Con tim tôi chẳng thể tự kiểm soát

Quá muộn, (chỉ chút xíu)
Quá xa (chỉ chút thôi)
Em bỏ tôi lại phía sau
Chỉ cần để cô ấy đi
để cô ấy đi
Cô ấy đi
Đi
Lặp lại

 

×
Quay lại
Top