[Lyrics] Last Night I Had A Strangest Dream - Simon & Garfunkel

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
words and music by Ed McCurdy

Last night I had the strangest dream
I'd ever dreamed before
I dreamed the world had all agreed
To put an end to war

I dreamed I saw a mighty room
Filled with women and men
And the paper they were signing said
They'd never fight again

And when the paper was all signed
And a million copies made
They all joined hands and bowed their heads
And grateful pray'rs were prayed

And the people in the streets below
Were dancing 'round and 'round
While swords and guns and uniforms
Were scattered on the ground

Last night I had the strangest dream
I'd never dreamed before
I dreamed the world had all agreed
To put an end to war.
Đêm qua tôi có một giấc mơ lạ lùng nhất
Tôi chưa từng mơ thấy trước đây
Tôi mơ cả thế gian đều đồng ý
Chấm dứt chiến tranh

Tôi mơ thấy một căn phòng đồ sộ
Đầy ắp đàn bà và đàn ông
Và mảnh giấy họ đã ký có giao rằng
Họ sẽ không bao giờ đánh nhau lần nữa

Và khi mảnh giấy đã được ký kết xong
Hàng triệu mẫu sao chép được tạo ra
Họ đồng loạt chắp tay và cúi đầu
Và những lời nguyện cầu đầy lòng biết ơn đã được nguyện

Và dân chúng ở dưới đường
Quay quần nhảy múa
Trong khi gươm giáo, súng ống và quân phục
Nằm la liệt trên mặt đất

Đêm qua tôi có một giấc mơ lạ lùng nhất
Tôi chưa từng mơ thấy trước đây
Tôi mơ cả thế gian đều đồng ý
 
×
Top Bottom