[Lyrics] L'amour C'est Pour Rien (Love, it’s for nothing) - Enrico Macias

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Comme une salamandre, l'amour est merveilleux
Et renait de ses cendres comme l'oiseau de feu,
nul ne peut le contraindre
Pour lui donner la vie.
Et rien ne peut l'eteindre
Sinon l'eau de l'oubli.

L'amour, c'est pour rien
Tu ne peux pas le vendre
L'amour, c'est pour rien
Tu ne peux l'acheter.

Quand ton corps se reveille,
Tu te mets a trembler.
Mais si ton coeur s'eveille,
Tu te mets a rever.
Tu reves d'un echange avec un autre aveu,
Car ces frissons etranges
Ne vivent que par deux

L'amour, c'est pour rien
Tu ne peux pas le vendre
L'amour, c'est pour rien
Tu ne peux l'acheter.

L'amour, c'est l'esperance,
Sans raison et sans loi.
L'amour comme la chance
Ne se merite pas.
Il y a sur terre un etre
Qui t'aime a la folie,
Sans meme te connaitre
Pret a donner sa vie.

L'amour, c'est pour rien
Tu ne peux pas le prendre
L'amour, c'est pour rien
Mais tu peux le donner.
L'amour, c'est pour rien
L'amour, C'est pour rien.

.................................................. .....

Love, it’s for nothing

As a salamander, Love is wonderful
And rebirth from its ashes like the fire bird,
No one can force it
To give it life.
And nothing can erase it
Exept the water of oversight.

Love it’s for nothing
You can’t sell it
Love it’s for nothing
You can’t buy it.

When your body awakes,
You start to tremble.
But if your heart wakes up,
You start to dream.
You dream of an exchange with another person,
Because these strange shudders
Only live both together

Love it’s for nothing
You can’t sell it
Love it’s for nothing
You can’t buy it.

Love, it’s hope,
Without reason, without law.
Love, as well as fortune
cannot be deserved.
There is on Earth someone
Who loves you like crazy,
Without even know you
Ready to give his life.

Love it’s for nothing
You can’t take it
Love it’s for nothing
But you can give it.
Love it’s for nothing
Love it’s for nothing.

(translated by Daniel De Monteiro)


Như một điều mạnh mẽ, tình yêu là điều diệu kì
và hồi sinh từ tàn tro như phượng hoàng,
Không ai có thể cấm cố
để trao cho cuộc sống
Và không điều gì có thế xoá nhoà
ngoại trừ dòng chảy của lãng quên

Tình yêu, đó không dành cho thực dụng
em không thể bán đi
Tình yêu, đó không dành cho thực dụng
em không thể mua lại

Rồi khi thân xác em thức tỉnh,
em bắt đầu run sợ.
Nhưng nếu trái tim em vẫn thổn thức,
em lại bắt đầu mơ ước.
em mơ về một sự hoán đổi với kẻ khác,
Vì những điều ghê sợ lạ lùng đó
Chỉ tồn tại cùng cả hai

Tình yêu, đó không dành cho thực dụng
em không thể bán đi
Tình yêu, đó không dành cho thực dụng
Em không thể mua lại

Tình yêu, đó là hy vọng,
Không lý do, không quy luật.
Tình yêu , như một số mệnh
mà chẳng thể hưởng được
Có ai đó trên thế gian này
yêu em say đắm,
Thậm chí em không nhận ra
Vẫn sẵn lòng trao đi cuộc sống của mình

Tình yêu, đó không dành cho thực dụng
Em không thể lấy được
Tình yêu không dành cho thực dụng
Nhưng em có thể trao đi
Tình yêu không dành cho thực dụng
Tình yêu không dành cho một điều gì


 

Tình yêu kỳ diệu như vật muôn màu
Và hồi sinh từ tàn tro như phượng hoàng
Không ai buộc phải hiến dâng cuộc đời cho nó
Và không điều gì có thế xóa nhòa ngoại trừ dòng chảy của lãng quên

Tình cho không biếu không, em không thể bán đi
Tình cho không biếu không, em không thể tìm mua

Khi thân xác bừng tỉnh, em bắt đầu run sợ
Nhưng nếu trái tim em vẫn thổn thức, em lại mộng mơ
Em mong đổi lấy một lần thú nhận
Bởi những người buồn thường rất lạ, họ chỉ muốn sống có đôi

Tình cho không biếu không, em không thể bán đi
Tình cho không biếu không, em không thể tìm mua

Tình yêu là niềm hy vọng, nó không có lý lẽ và luật lệ
Tình yêu, như một số mệnh mà chẳng thể hưởng được
Trên thế gian có người yêu mê đắm cuồng si
Ngay cả khi không hiểu biết về em, vẫn sẵn lòng dâng cho em cuộc sống

Tình cho không biếu không, em không thể lấy được
Tình cho không biếu không, nhưng em có thể trao đi
Tình cho không biếu không, tình cho không biếu không
 
×
Quay lại
Top