[Lyrics] Just One Look - The Hollies

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Just one look
That's all it took yeah
Just one look
Thats all it took yeah

Just one look
And I felt so I, I, I'm in love

With you, oh, oh
I found out
How good it feels
To have your love, oh oh

Say you will
Will be mine
Forever and always, oh oh
Just one look and I knew
That you were my only one, oh

I thought I was dreaming
But I was wrong, yeah yeah yeah
Oh, but I'm gonna keep on scheming
Til I can make you
Make you my own

So you see
I really care
Without you
I'm nothing, oh oh

Just one look
And I know
I'll get you some day, oh

I thought I was dreaming
But I was wrong, yeah yeah yeah
Oh, but I'm gonna keep on scheming
Til I can make you
Make you my own

Just one look, that's all it took, yeah

Just one look, that's all it took, yeah

Just one look, that's all it took, yeah

Just one look, that's all it took, yeah
Chỉ một ánh nhìn
Đã thâu tóm tất cả, yeah
Chỉ một ánh nhìn thôi
Đã thâu tóm tất cả

Chỉ một ánh nhìn
Và anh cảm thấy thật là anh, anh, anh đã yêu mất rồi

Cùng em, ôi, ôi
Anh nhận ra
Điều đó tuyệt diệu thế nào
Khi có được tình yêu của em, ôi ôi

Hãy nói em sẽ
sẽ là của anh
Mãi mãi và lúc nào cũng thế, ôi ôi
Chỉ một ánh nhìn anh đã hiểu
Rằng em là duy nhất đời anh, ôi

Anh cứ nghĩ mình đang mơ
Nhưng anh đã lầm, yeah yeah yeah
Ôi, nhưng ah vẫn tiếp tục lập kế hoạch
Cho tới khi khiến cho
Khiến em là của riêng anh mà thôi

Vậy em có thấy
Anh thực sự lo lắng
Không có em
Anh không là gì cả, ôi ôi

Chỉ một ánh nhìn thôi
Và anh biết
Ngày nào đó anh sẽ có được em thôi, ôi

Anh cứ nghĩ mình đang mơ
Nhưng anh đã lầm, yeah yeah yeah
Ôi, nhưng ah vẫn tiếp tục lập kế hoạch
Cho tới khi khiến cho
Khiến em là của riêng anh mà thôi

Chỉ một ánh nhìn đã thâu tóm tất cả, yeah

Chỉ một ánh nhìn đã thâu tóm tất cả, yeah

Chỉ một ánh nhìn đã thâu tóm tất cả, yeah

Chỉ một ánh nhìn đã thâu tóm tất cả, yeah

Chỉ một ánh nhìn đã thâu tóm tất cả, yeah


 
×
Quay lại
Top