[Lyrics] It's Only Love - Michael Learns To Rock

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
It's been The story of my life
The things I loved I had to sacrifice
And now there's nothing left of me
Feeling invisible
In need of a miracle
I try to remember
It's only love

We had to surrender
There's no more us
The world keeps on turning
And I carry on
The dream of another You
Is all that I hold on to Uhhhh

Another castle in the sky
Another dream I had to push aside
And now I kneel before the truth
To face The unthinkable
Feeling so breakable
I try to remember
It's only love

We had to surrender
There's no more us
The world keeps on turning
And I carry on
The dream of another You
Is all that I hold me to
trying to forget but you now
trying to move on but don't know how
It's only love

when I feel
I try to remember
It's only love
We had to surrender
There's no more us
The world keeps on turning
And I carry on
The dream of another You
Is all that I hold me to
I try to remember
It's only love

We had to surrender
There's no more us
The world keeps on turning
And I carry on
The dream of another You
Is all that I hold me to
Đó đã là câu chuyện của đời tôi
Những điều tôi yêu quý tôi đã phải hy sinh
Và giờ đây không có điều gì để lại cho tôi
Cảm giác vô hình
Tôi cần một phép mầu
Tôi cố gắng nhớ đến
Duy nhất đó là tình yêu

Chúng ta phải đầu hàng
không có nhiều hơn cho chúng ta
Thế giới vẫn cứ xoay
Và tôi gánh lấy
Giấc mơ khác của em
Phải chăng đó là tất cả tôi giữ lấy Uhhhh

Một lâu đài khác trên thiên đường
Một giấc mơ khác tôi đã phải gạt sang một bên
Và giờ đây tôi gục xuống trước sự thật
đối mặt với điều không thể nghĩ tới
cảm giác sao mà vụn vỡ
Tôi cố nhớ đến
Duy nhất đó là tình yêu

Chúng ta đã phải đầu hàng
không có nhiều hơn cho chúng ta
Thế giới vẫn cứ xoay
Và tôi chịu lấy
Giấc mơ khác của em
Phải chăng đó là tất cả tôi giữ lấy
Cố gắng quên đi nhưng lúc này là em
Cố gắng rời đi nhưng tôi không biết làm sao
Duy nhất đó là tình yêu

Khi tôi cảm thấy
Tôi cố để nhớ đến
Duy nhất đó là tình yêu
Chúng ta phải đầu hàng
không có nhiều hơn cho chúng ta
Thế giới vẫn cứ xoay
Và tôi chịu lấy
Giấc mơ khác của em
Phải chăng đó là tất cả tôi giữ lấy
Tôi cố gắng nhớ đến
Duy nhất đó là tình yêu

(Điệp Khúc)

 

×
Quay lại
Top