[Lyrics] It's Only - Danny Gokey

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️It's been 18 months and 14 Days
Bobby can't get him a job
Repo man's gonna take his van I hear
Bobby's giving up on God
He needs a hand up and not a hand out
Hey, everybody's gotta suffer
Don't worry, don't worry
It's only my brother


Where is that poverty line
I've never really seen it
Look around I'm doing fine
I'm not really sure I believe it
On the other side of town schools are falling down
But me I'm riding in style
Don't worry, don't worry
It's only a child


There's a homeless woman with a shopping cart
Living on the street
Lord knows she can't come in here where the pretty people meet
We're all dressed in our Sunday best
And she smiles when she sees us
Don't worry
It's only Jesus

There's a face in the mirror

A man that I can be
Lord, won't you open my eyes
Won't you help me see
A hungry child needs more than a piece of bread
Brother needs a job to get ahead
And the homeless need a place to lay their head
And as much as I've been giving
I could never give enough
Don't worry

It's only love

It's only love
When you're lonely, cold and empty
Only one thing to fill you up
And it's only, and it's only, and it's only
It's only love
Đã 18 tháng và 14 ngày

Bobby không thể tìm nổi một việc làm
Nghe nói người tịch biên sắp đến lấy chiêc xe tải của anh ta
Bobby phó thác tất cả cho Chúa Trời
Anh ta cần một bàn tay đưa lên chứ không phải chìa ra
Này, mọi người sẽ phải chịu đựng
Đừng lo lắng, đừng lo lắng
Đó chỉ là người anh em của tôi

Ranh giới nghèo hèn ở đâu?

Tôi chưa bao giờ thực sự nhìn thấy
Nhìn xung quanh coi, tôi đang làm tốt đấy chứ
Tôi thực sự không chắc mình tin
Rằng những ngôi trường phía bên kia thị trấn đang sụp đổ
Ngoại trừ tôi, đang rong ruổi đúng kiểu
Đừng lo lắng, đừng lo lắng
Chỉ là đứa trẻ thôi

Có những người phụ nữ không nhà cùng chiếc xe đẩy mua sắm

Sống trên đường phố
Chúa biết cô ấy không thể bước vào đây, nơi những người đẹp xinh gặp gỡ nhau
Chúng ta đều ăn mặc đẹp như ngày Chủ Nhật
Và cô ấy cười khi nhìn thấy chúng ta
Đừng lo lắng
Đó chỉ là Jesus

Có một gương mặt trong tấm gương
Người đàn ông có thể là tôi

Chúa ơi, Người sẽ mở mắt con ra chứ?
Người có giúp con thấy được
Một đứa trẻ đang đói cần nhiều hơn là một mẩu bánh mì
Người anh em cần một công việc để tiến bước trong cuộc sống
Và những người vô gia cư cần một nơi để ngả đầu
Và nhiều như thể tôi đang cho đi
Đừng lo lắng
Đó chính là tình yêu thương


Chỉ là tình yêu thương
Khi bạn đơn côi, lạnh lẽo và trống trải
Chỉ có một thứ có thể vực bạn dậy
Và đó chỉ là, chỉ là....
Là tình yêu thôi..

 
×
Top