[Lyrics] It's My Time - Lin Yu Chun

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I've been down
Down so long
But those days are gone now
I've got the will
I've earned the right
To show you it's my time tonight

It's my time
It's my time
My moment
I'm not gonna let go of it
My time
It's my time
And i'll stand proud

There's nothing i'm afraid of
I'll show you what i'm made of
Show you all
It's my time now

I'll break through
I've made my move
And my faith is strong now
I've got the heart
To reach the heights
To show you it's my time tonight

It's my time
It's my time
My moment
I'm not gonna let go of it

My time
It's my time
And i'll stand proud

There's nothing i'm afraid of
I'll show you what i'm made of
Show you all
It's my time now

I've got the will
I've earned the right
Tonight… Tonight…

It's my time
It's my time
My moment
I am not gonna let go of it

My time
It's my time
And i'll stand proud

There's nothing i'm afraid of
I'll show you what i'm made of
Show you all
It's my time now… Now…

Show you all
It's my time now
Tôi đã thất vọng
Thất vọng rất lâu
Nhưng những ngày ấy bây giờ đã đi
Tôi đã có tương lai
Tôi đã giành được quyền làm chủ
Để chỉ cho bạn thời khắc của tôi tối nay

Thời khắc của tôi
Thời khắc của tôi
Khoảnh khắc của tôi
Tôi sẽ không cho nó đi
Thời khắc của tôi
Đó là thời khắc của tôi
Và tôi sẽ đứng lê tự hào

Không có thứ gì làm tôi sợ
Tôi sẽ cho bạn thấy tôi được học
Biểu diễn cho bạn tất cả
Đó là thời khắc của tôi lúc này đây

Tôi sẽ vượt qua
Tôi đã di chuyển
Và lòng tin của tôi giờ đây rất mạnh mẽ
Tôi có được trái tim
Để chạm đến đỉnh cao
Để cho bạn thấy chính là thời khắc của tôi tối nay

Thời khắc của tôi
Thời khắc của tôi
Khoảnh khắc của tôi
Tôi sẽ không để nó qua đi

Thời gian của tôi
Chính khoảnh khắc của tôi
Và tôi sẽ tự hào đứng lên

Không có bất kỳ thứ gì làm tôi sợ
Tôi sẽ cho bạn thấy tất cả những gì tôi làm được
Cho bạn thấy hết
Giờ là thời khắc giành cho tôi

Tôi đã có được tương lai
Tôi giành quyền làm chủ
Tối nay...tối nay

Thời khắc của tôi
Thời khắc của tôi
Khoảnh khắc của tôi
Tôi sẽ không để nó qua đi

Thời gian của tôi
Chính khoảnh khắc của tôi
Và tôi sẽ tự hào đứng lên

Không có bất kỳ thứ gì làm tôi sợ
Tôi sẽ cho bạn thấy tất cả những gì tôi làm được
Cho bạn thấy hết
Giờ là thời khắc giành cho tôi...ngay lúc này...

Cho bạn thấy hết
Giờ là thời khắc giành cho tôi

 
×
Quay lại
Top