[Lyrics] It Will Be Me - Melissa Etheridge

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
IT WILL BE ME

If you hear a voice,
It the middle of the night,
Saying it'll be all right,
It will be me.
If you feel a hand,
Guiding you along,
When the path seems wrong,
It will be me.

There is no mountain that I can't climb,
For you I'd swim through the rivers of time,
As you go your way, and I go mine,
A light will shine, and It will be me.

If there is a key that goes to your heart,
A special part, it will be me.
If you need a friend, call out to the wind,
To hold you again, it will be me.

Oh, how the world seems so unfair,
Creating a love that cannot be shared,
As you go your way, and I go mine.
A light will shine And it will be me.

I see ever after,
There's a place for two,
In your tears and laughter,
I'll be there for you.

In the sun and the moon,
In the land and the sea,
Look all around you,
It will be mine.

There is no mountain that I can't climb,
For you I'd swim through the rivers of time,
As you go your way, and I go mine,
A light will shine, and It will be me.

It will be me... It will be me.
ĐÓ CHÍNH LÀ TÔI

Nếu bạn nghe được tiếng nói,
Trong màn đêm lạnh lẽo,
Hãy yên lòng bạn hỡi,
Vì đó là tôi.
Nếu bạn cảm nhận được bàn tay,
Cầm lên bàn tay bạn,
Mỗi khi bạn lạc đường,
Đó chính là tôi.

Không một ngọn núi nào mà tôi không thể leo,
Vì bạn, tôi sẽ băng qua cả dòng chảy của thời gian,
Và lúc bạn cất bước đi trên con đường của bạn, tôi sẽ trở lại đường tôi,
Tỏa sáng lối bạn về, đó chính là tôi.

Nếu có được chiếc chìa khóa mở lối vào con tim của bạn,
Thì một phần đặc biệt nào đó, sẽ chính là tôi.
Nếu bạn cần một người bạn, dẫn đường cho ngọn gió,
Giữ bạn thêm một lần, đó chính là tôi.

Sao cuôc đời lại trở nên quá bất công,
Tạo dựng tình yêu nhưng không được chia sẽ,
Và lúc bạn cất bước đi trên con đường của bạn, tôi sẽ trở lại đường tôi,
Tỏa sáng lối bạn về, đó chính là tôi.

Tôi nhìn về phía trước,
Về nơi cho hai ta,
Trong nụ cười, nước mắt,
Ở đó bạn có tôi.

Nơi mặt trời, hay cung trăng,
Trên mặt đất, tận biển sâu,
Vẫn luôn dõi về bạn,
Đó chính là tôi.

Không một ngọn núi nào mà tôi không thể leo,
Vì bạn, tôi sẽ băng qua cả dòng chảy của thời gian,
Và lúc bạn cất bước đi trên con đường của bạn, tôi sẽ trở lại đường tôi,
Tỏa sáng lối bạn về, đó chính là tôi.

Đó chính là tôi... Đó chính là tôi.


 

×
Quay lại
Top