[Lyrics] It Doesn't Matter - September

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
It Doesn't Matter
It Doesn't Matter

It Doesn't Matter
It Doesn't Matter

And you, it doesn't matter what you do
And hey, it doesn't matter what you say
'Cause you are invisible to the world (it doesn't matter, it doesn't matter)
And you, it doesn't matter what you do (it doesn't matter, it doesn't matter)

Whatever happened to dreams of old
Where do you start
When there's nowhere to go
Caught in the middle without a choice
You're dying to speak but you have no voice

'Cause you are a creature without a name (it doesn't matter, it doesn't matter)
And you are a player without a game (it doesn't matter, it doesn't matter)

And you, it doesn't matter what you do
And hey, it doesn't matter what you say
'Cause you are invisible to the world (it doesn't matter, it doesn't matter)
And you, it doesn't matter what you do (it doesn't matter, it doesn't matter)

Nobody's asking for your advice
You don't know the truth so how could you lie
How does it feel to be a background song
You're never right and you're never wrong

'Cause you are leader without a goal (it doesn't matter, it doesn't matter)
And you are preacher without a soul (it doesn't matter, it doesn't matter)

And you, it doesn't matter what you do
And hey, it doesn't matter what you say
'Cause you are invisible to the world (it doesn't matter, it doesn't matter)
And you, it doesn't matter what you do (it doesn't matter, it doesn't matter)

Whatever happened to dreams of old
Where do you start
When there's nowhere to go
Caught in the middle without a choice
You're dying to speak but you have no voice

And you, it doesn't matter what you do
And hey, it doesn't matter what you say
'Cause you are invisible to the world (it doesn't matter, it doesn't matter)
And you, it doesn't matter what you do (it doesn't matter, it doesn't matter)
Không vấn đề gì
Không vấn đề gì

Không vấn đề gì
Không vấn đề gì

Và bạn, chẳng có gì phải lo về những gì bạn làm
Này, chẳng có gì phải lo về những gì bạn nói
Vì bạn là người vô hình trong thế giới này (không vấn đề gì, không vần đề gì)
Và bạn, chẳng có gì phải lo về những gì bạn làm

Dù có gì xảy ra trong giấc mơ của tuổi già
Bạn bắt đầu từ đâu
Và khi nào sẽ chẳng còn nơi để tới
Mắt kẹt giữa chừng không có sự lựa chọn
Bạn đang cố gắng nói nhưng không thể thành tiếng

Vì bạn là một kẻ vô danh (chẳng vấn để gì, chẳng vấn đề gì)
Và bạn là một cầu thủ chẳng của cuộc chơi nào cả (chẳng vấn đề gì, chẳng vấn đề gì)

Và bạn, chẳng có gì phải lo về những gì bạn làm
Này, chẳng có gì phải lo về những gì bạn nói
Vì bạn là người vô hình trong thế giới này (không vấn đề gì, không vần đề gì)
Và bạn, chẳng có gì phải lo về những gì bạn làm

Chẳng ai tìm đến lời khuyên của bạn
Bạn không biết sự thật nên biết nói dối thế nào đây
Cảm giác thế nào khi trở thành một bản nhạc nền
Bạn chưa bao giờ đúng, cũng chưa bao giờ sai

Vì bạn là người dẫn đầu khi chẳng có mục tiêu nào cả (chẳng vấn đề gì, chẳng vấn đề gì)
Và bạn là người diễn thuyết khi chẳng có tâm hồn (chẳng vấn đề gì, chẳng vấn đề gì)

Và bạn, chẳng có gì phải lo về những gì bạn làm
Này, chẳng có gì phải lo về những gì bạn nói
Vì bạn là người vô hình trong thế giới này (không vấn đề gì, không vần đề gì)
Và bạn, chẳng có gì phải lo về những gì bạn làm

Dù có gì xảy ra trong giấc mơ của tuổi già
Bạn bắt đầu từ đâu
Và khi nào sẽ chẳng còn nơi để tới
Mắt kẹt giữa chừng không có sự lựa chọn
Bạn đang cố gắng nói nhưng không thể thành tiếng

Và bạn, chẳng có gì phải lo về những gì bạn làm
Này, chẳng có gì phải lo về những gì bạn nói
Vì bạn là người vô hình trong thế giới này (không vấn đề gì, không vần đề gì)
Và bạn, chẳng có gì phải lo về những gì bạn làm

 
×
Top Bottom