[Lyrics] Doesn't Matter Anyway - Savatage

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
It don't matter what you said
In the mind of someone, you are now dead
What makes it bad is they're living next door
So you'll need some weapons? That's what I'm here for!
Seems you got us a war

AK-47, Tomcat, F-11 hardly ever used, tell me what am I bid?
You on the back wall, this is it last call
Better buy 'em now or you'll wish that you did
You'll wish that you did

[chorus]
I know, you know, in this world you gotta pay
It's all for sale, what's your side? You couldn't say...
No... doesn't matter anyway

Claymore land mines, anti-personnel kind
Good for lining borders and they're easy to hide
Bury 'em in the ground, only one way they're found
Another fine product we deliver with pride
Swing a deal on the side

M-1's, ammo too - Stinger missiles got a few
Better get 'em now, while we got 'em in store
Good for a last stand, straight out of Afghanistan
If you never use 'em, you can save 'em till your next civil war
Cause that's what they're for

[chorus]
I know, you know, in this world you gotta pay
It's all for sale, what's your side? You couldn't say...
Hmmm, doesn't matter anyway

[solo]

Whoa, yeah!

[chorus]
I know, you know, in this world you gotta pay
It's all for sale, what's your side? You couldn't say...
No... doesn't matter anyway

[laugh]

Ow!

[lead break]

No!
Doesn't matter anyway
Doesn't matter anyway
No! No! No! No! No! Ow!

[chorus]
I know, you know, in this world you gotta pay
It's all for sale, what's your side? You couldn't say...
Aaaaah... doesn't matter anyway
Thật vô nghĩa cho dù mày có nói gì
Thì trong tâm trí của nhiều người, mày giờ đã tỏi
Điều tồi tệ lại chính là chúng sống ngay cạnh nhà mày.
Vậy nên mày sẽ cần ít “đồ chơi”?
Và vì vậy mà tao đến đây!
Coi bộ mày nên gây chiến tranh vì tụi tao đó.


AK47, Tomcat, F11 hầu như chưa được dùng,
Nói đi tao sẽ ra giá như thế nào?
Mày đã lâm vào thế cùng,
đây là cuộc gọi cuối đó mày.
Tốt nhất là nên mua chúng ngay,
Hoặc mày sẽ ước rằng giá như mày làm như thế.
Mày sẽ hối hận đó con.

Cả tao và mày đều biết,
trong thế giới mà mày cần trả giá
Tất cả đều hạ giá, mày đứng về phía nào?
Mày không thể nói ư…
Thôi… cũng chả có gì.

Mìn định hướng, vũ khí sinh học,
Thuận tiện để mang và rất dễ cất dấu,
Chôn chúng dưới đất,
chỉ có một cách tìm ra chúng
Một số măt hàng đạt chuẩn
mà chúng ta phải trả giá cao
Hãy cùng nhau thỏa thuận nào.

M1’S, đạn dược nữa, tên lửa đạn đạo có một ít
Hãy mua chúng đi,
khi chúng tao còn trong kho
Hãy giữ vững lập trường,
kiên định như thằng Afghanistan ấy
Nếu mày chưa dùng chúng,
mày có thể cất chúng
cho cuộc nôị chiến tiếp theo trên đất nước mày
Bởi vì chúng làm ra chỉ vì mục đích này.

Cả tao và mày đều biết,
trong thế giới mà mày cần trả giá
Tất cả đều hạ giá, mày đứng về phía nào?
Mày không thể nói
 
×
Top Bottom