[Lyrics] Isolation Years - Opeth

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
There's a sense of longing in me
As I read Rosemary's letter
Her writing's honest
Can't forget the years she's lost

In isolation
She talks about her love
And as I read
"I'll die alone"
I know she's aching

There's a certain detail seen here
The pen must have slipped to the side
And left a stain
Next to his name
She knows he's gone

And isolation
Is all that would remain
"The wound in me is pouring out
To rest on a lover's shore"
Có một cảm xúc khát khao trong tôi
Khi tôi đọc lá thư của Rosemary
Lá thư của nàng ôi sao chân thật
Nàng chẳng thể nào quên
những năm tháng đã đánh mất đi.

Trong cô độc
Nàng kể về tình yêu của chính mình
Và khi tôi đọc thấy
"Tôi sẽ chết trong cô đơn"
Tôi biết rằng nàng đang đau khổ.

Có một điều chính xác được thấy đây,
Cây bút chắc phải trượt về một phía
và để lại đó một vệt bẩn,
trước tên của gã,
Nàng biết rằng gã đã ra đi.

Và sự cô độc
là tất cả những gì còn lại đây,
"Vết thương trong tôi đang chảy tràn
Để vương lại trên bờ tình nhân đó."


 
×
Quay lại
Top