[Lyrics] Iron - Within Temptation

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Left in the darkness
Here on your own
Woke up a memory
Feeling the pain
You cannot deny it
There's nothing to say
It?s all that you need to find the way

Oh Damn, the war is coming!
Oh Damn, you feel you want it!
Oh Damn, just bring it on today!

You can't live without the fire
It's the heat that makes you strong
'Cause you're born to live and fight it all the way
You can hide what lies inside you
It's the only thing you know
You're embracing that, never walk away
Don't walk away

Don't walk away
Don't walk away
Don't walk away

Raised in this madness, you're on your own
It made you fearless, nothing to lose
Dreams are a drug here, they get in your way
That?s what you need to fight day by day

Oh Damn, the war is coming!
Oh Damn, you feel you want it!
Oh Damn, just bring it on today!

You can't live without the fire
It's the heat that makes you strong
'Cause you're born to live and fight it all the way
You can hide what lies inside you
It's the only thing you know
You're embracing that, never walk away
Don't walk away

[You need not to fear us
unless you're a dark heart
a vile one, who preys on the innocent
I promise, you can't hide forever in the empty darkness
for we'll hunt you down
like the animals you are
and pull you in the very bowels of hell]

Oh Damn, the war is coming!
Oh Damn, you feel you want it!
Oh Damn, just bring it on today!

You can't live without the fire
It's the heat that makes you strong
'Cause you're born to live and fight it all the way
You can hide what lies inside you
It's the only thing you know
You're embracing that, never walk away
Don't walk away

Don?t walk away
Don?t walk away
Don?t walk away
Bị bỏ lại trong bóng tối
Chỉ một mình
Bao kí ức trỗi dậy
Để rồi lại đau đớn
Người không thế gạt bỏ
Không có gì để nói
Đó là khi cần tìm một lối đi

Ôi chết thật, hỗn loạn tới nữa kìa
Ôi chết thật, người thấy muốn điều gì
Thì mang đó đến ngay hôm nay!

Người không thể sống thiếu một ngọn lửa
Đó là ngọn lửa mãnh liệt mang đến sức mạnh
Vì người sinh ra để sống và chiến đấu bằng mọi cách
Người có thể lẩn trốn những gì có trong mình
Nhưng đó là điều duy nhất người biết rõ
Người và nó không thể rời, nên đừng cố sức trốn chạy
Đừng trốn chạy

Đừng chạy trốn
Đừng chạy trốn
Đừng chạy trốn

Vùng thoát khỏi cái điên cuồng, người sẽ tự do
Người sẽ chẳng lo sợ, không có gì để mất mát
Giấc mơ là một liều thuốc, là bạn đồng hành của người
Là những gì người cần chiến đấu mỗi ngày

Ôi chết thật, hỗn loạn tới nữa kìa
Ôi chết thật, người thấy muốn điều gì
Thì mang đó đến ngay hôm nay!

Người không thể sống thiếu một ngọn lửa
Đó là ngọn lửa mãnh liệt mang đến sức mạnh
Vì ta sinh ra để sống và chiến đấu bằng mọi cách
Người có thể lẩn trốn những gì có trong mình
Nhưng đó là điều duy nhất người biết rõ
Người và nó không thể rời, nên đừng cố sức trốn chạy
Đừng trốn chạy

[Người chẳng cần phải sợ gì ta
Trừ khi trái tim người tăm tối
Một trái tim hèn hạ dày vò lên cái vô hại
Ta chắc chắn người sẽ không thể nào lẩn trốn mãi trong cái bóng tối trống rỗng đó đâu
Bởi vì là ta sẽ săn đuổi người và dồn người vào thế đường cùng
Giống như đi săn những con thú vậy
Và sẽ kéo người xuống tận cùng của địa ngục]

Ôi chết thật, hỗn loạn tới nữa kìa
Ôi chết thật, người thấy muốn điều gì
Thì mang đó đến ngay hôm nay!

Người không thể sống thiếu một ngọn lửa
Đó là ngọn lửa mãnh liệt mang đến sức mạnh
Vì người sinh ra để sống và chiến đấu bằng mọi cách
Người có thể lẩn trốn những gì có trong mình
Nhưng đó là điều duy nhất người biết rõ
Người và nó không thể rời, nên đừng cố sức trốn chạy
Đừng trốn chạy

Đừng chạy trốn
Đừng chạy trốn
Đừng chạy trốn

 
×
Quay lại
Top