[Lyrics] Don't Walk Away - The Moffatts

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

Don't Walk Away

Look in my eyes and let the moment begin
You make me feel like I can do anything
One look fron you just sends my troubles away
What I would do, to be with you

[ Chorus: ]
Don't walk away
Why don't you stay I've been
waiting for somebody like you
[ Find more Lyrics at <a href="https://isharebook.com/forums/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.mp3lyrics.org%2F9IbP" target="_blank" rel="nofollow">www.mp3lyrics.org/9IbP</a> ]
Please don't walk away
Why won't you stay
That you're ready and you're feelin' it too
Cause if it's love If it's love
Then don't walk away I wanna show you
I've got nothing to hide
Don't be afraid of what you're feeling inside
Deep in my heart there is nobody but you
What I would do, to be with you

[ Chorus ]
Đừng đi

Hãy nhìn vào mắt tôi và để khoảnh khắc này bắt đầu
em làm cho tôi cảm thấy như mình có thể làm được mọi điều
một cái nhìn từ em làm xua tan mọi ưu tư
tôi sẽ làm gì để được cùng em

[Điệp khúc:]
Đừng đi em ơi
sao chẳng ở lại
tôi đã chờ đợi một người như em
làm ơn đừng đi
sao em sẽ không ởlại
rằng em đã sẵn sàng và em cũng cảm nhận như thế
vì nếu như đó là tình yêu, nếu đó là tình yêu
thì sẽ chẳng ra đi
tôi sẽ cho em thấy tôi chẳng có điều gì giấu diếm
đừng e ngại những gì em cẩm nhận từ sâu thẳm
Sâu trong trái tim tôi chẳng có ai ngoài em
Tôi sẽ làm g
 

×
Quay lại
Top