[Lyrics] Inside Out - Stan Walker

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Maybe I'm not the one, you thought I'd be
Maybe I'm too fast, maybe just a little too slow
Am I not your type, or what you like
Maybe i'm too short, maybe just a little too tall

And you know it, like I know it
But you ain't never wanted me before
But you feel it, like I feel it

so you better listen carefully
Cause I'm about to give you some more
Theres nothing you can ever do to break me
oh trust me I've seen it all, I ain't about to fall
Don't think I'll change cause you said it baby
'Cause what you see is what you get
And if you don't, then you don't get it

This is who I am, if you look within

You will see this is from the inside out
Take me as I am, this is all of me
You will see this is from the inside out
Inside out, inside out
You can see it's from the inside out
Inside out, inside out
You can see it's from the inside out

I love, I cry, I believe, I believe, I pray

'Cause I know who's in me
and if you want the answers
I know that I can find them inside of me

And you know it, like I know it
But you ain't never wanted me before
But you feel it, like I feel it
so you better listen carefully
Cause I'm about to give you some more

Theres nothing you can ever do to break me
oh trust me I've seen it all, I ain't about to fall
Don't think I'll change cause you said it baby
'Cause what you see is what you get
And if you don't, then you don't get it

This is who I am, if you look within
You will see this is from the inside out
Take me as I am, this is all of me

You will see this is from the inside out
Inside out, inside out
You can see it's from the inside out
Inside out, inside out
You can see it's from the inside out

The fire burns, the vines they choke
Though the storms may come
And the seas they roar

Evan if troubles come my way,
im gonna be here to stay
Never gonna let you take away,
who I am I'm okay
Okay you said enough,
I ain't about to change
"Cause what you see is what you get
And if you don't then you don't get it


This is who I am, if you look within
You will see this is from the inside out
Take me as I am, this is all of me
You will see this is from the inside out
Inside out, inside out
You can see it's from the inside out
Inside out, inside out
You can see it's from the inside out
Có lẽ anh không phải kiểu người em nghĩ

Có lẽ anh quá nhanh, có lẽ chỉ cần một chút chậm chạp
Anh không phải kiểu người của em hay khiến em thích
Có lẽ anh quá lùn, chỉ một chút cao

Và em biết điều đó nhưng anh biết điều đó
Nhưng em chẳng bao giờ muốn anh trước đây
Nhưng em cảm nhận, như anh cảm nhận được
Em cũng lắng nghe tuyệt vời hơn
Vì anh sẽ trao cho em nhiều hơn nữa

Chẳng việc gì em làm khiến anh suy sụp
Tin tưởng anh, anh đã thấy hết, anh sẽ không lùi bước
Đừng nghĩ anh sẽ thay đổi vì em nói thế
Vì những gì em thấy là những gì em nhận
Và nếu không, em sẽ chẳng có được

Đây là con người thật của anh, nếu em nhìn vào sâu thẳm
Em sẽ thấy đây là từ bên ngoài
Đưa anh đi như anh có thể, đây là tất cả của anh

Em sẽ thấy đây là từ bên ngoài
Bên ngoài
Em có thể thấy đó là từ bên ngoài
Bên ngoài
Em có thể thấy đó là từ bên ngoài

Anh yêu, khóc, tin tưởng và cầu nguyện
Vì anh biết ai trong thâm tâm anh
và nếu em muốn câu trả lời

Anh biết anh có thể tìm thấy trong anh

Và em biết điều đó nhưng anh biết điều đó
Nhưng em chẳng bao giờ muốn anh trước đây
Nhưng em cảm nhận, như anh cảm nhận được
Em cũng lắng nghe tuyệt vời hơn
Vì anh sẽ trao cho em nhiều hơn nữa
Chẳng việc gì em làm khiến anh suy sụp
Tin tưởng anh, anh đã thấy hết, anh sẽ không lùi bước

Đừng nghĩ anh sẽ thay đổi vì em nói thế
Vì những gì em thấy là những gì em nhận
Và nếu không, em sẽ chẳng có được

Đây là con người thật của anh, nếu em nhìn vào sâu thẳm
Em sẽ thấy đây là từ bên ngoài
Đưa anh đi như anh có thể, đây là tất cả của anh
Em sẽ thấy đây là từ bên ngoài
Bên ngoài

Em có thể thấy đó là từ bên ngoài
Bên ngoài
Em có thể thấy đó là từ bên ngoài

Ngọn lửa bùng cháy, giậu đổ bìm leo
Cho dù bão đến
Và biển gầm
Thậm chí rắc rối có cản đường
Anh vẫn ở đó

Không bao giờ để em ra đi
Đây là anh và anh ổn
Em nói đã đủ rồi
Anh sẽ không bao giờ thay đổi
Vì những gì em thấy là những gì em nhận
Và nếu không, em sẽ chẳng có được

Đây là con người thật của anh, nếu em nhìn vào sâu thẳm
Em sẽ thấy đây là từ bên ngoài

Đưa anh đi như anh có thể, đây là tất cả của anh
Em sẽ thấy đây là từ bên ngoài
Bên ngoài
Em có thể thấy đó là từ bên ngoài
Bên ngoài
Em có thể thấy đó là từ bên ngoài

 

×
Quay lại
Top