[Lyrics] Elgar, Something Inside - Steve Erdody & Jonathan Rhys Meyers

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Elgar, Something Inside

When the one thing you’re looking for
Is nowhere to be found
And you back stepping all of your moves
Trying to figure it out
You wanna reach out
You wanna give in

Your head’s wrapped around what’s around the next bend
You wish you could find something warm
'Cause you’re shivering cold
It’s the first thing you see as you open your eyes
The last thing you say as your saying goodbye
Something inside you is crying and driving you on
It’s the first thing you see as you open your eyes
The last thing you say as your saying goodbye
Something inside you is crying and driving you on


'Cause if you hadn't found me
I would have found you
I would have found you

So long you’ve been running in circles
'Round what’s at stake
But now the times come for your feet to stand still in one place
You wanna reach out
You wanna give in

Your head’s wrapped around what’s around the next bend
You wish you could find something warm
'Cause you’re shivering cold
It’s the first thing you see as you open your eyes
The last thing you say as your saying goodbye
Something inside you is crying and driving you on
It’s the first thing you see as you open your eyes
The last thing you say as your saying goodbye
Something inside you is crying and driving you on


'Cause if you hadn't found me
I would have found you
I would have found you

It was your first taste of love
Living upon what you had

It’s the first thing you see when you open your eyes
The last thing you say as your saying goodbye

Something inside you is crying and driving you on

'Cause if you hadn't found me
I would have found you
I would have found you
I would have found you
I would have found you
Trong sâu thẳm


khi một điều mà con tìm kiếm
không biết tìm nơi đâu
và con thối lui trên đoạn đường
hãy cố gắng hướng về điều đó
con sẽ với tới
và sẽ đạt được
điều luôn nghĩ đến sẽ có ở hướng rẽ của con
con ước có thể tìm được điều gì đó ấm áp

vì con đang lạc lõng
đó điều đầu tiên con thấy khi mở mắt
điều cuối cùng con nói đó là nói lời chia tay
điều từ bên trong đang khóc than và chế ngự con
đó điều đầu tiên con thấy khi mở mắt
điều cuối cùng con nói đó là nói lời chia tay
điều từ bên trong đang khóc than và chế ngự con

Vì nếu con không tìm ra ta

ta cũng sẽ tìm ra con
ta sẽ tìm ra con

đã quá lâu con luẩn quẩn trong vòng tròn
vòng quanh mãi một trục
nhưng đây là lúc đến với đôi chân con
đứng vữa ở vị trí của mình
con sẽ với tới
con sẽ đạt được

điều luôn nghĩ đến sẽ có ở hướng rẽ của con
con ước có thể tìm được điều gì đó ấm áp
vì con đang lạc lõng
đó điều đầu tiên con thấy khi mở mắt
điều cuối cùng con nói đó là nói lời chia tay
điều từ bên trong đang khóc than và chế ngự con
đó điều đầu tiên con thấy khi mở mắt
điều cuối cùng con nói đó là nói lời chia tay
điều từ bên trong đang khóc than và chế ngự con


Vì nếu con không tìm ra ta
ta cũng sẽ tìm ra con
ta sẽ tìm ra con

đó là hương vị của yêu thương
tồn tại cùng những gì con đã có

đó điều đầu tiên con thấy khi mở mắt
điều cuối cùng con nói đó là nói lời chia tay

điều từ bên trong đang khóc than và điều khiển con


 
×
Quay lại
Top