[Lyrics] Inflame Thy Heart - Saturnus

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
<object classid="clsid: D[3540000" codebase="https://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" id="https://www.nhaccuatui.com/m/zEaZMEnpCr[/FLASH]Inflame thy heart
raise the wand
raise the dagger
raise the cup and praise and chant
for this is
the night of the raven
the might of the raven
in the season of night


Inflame thy heart
raise the wand
raise the sword
toll the bel and praise and chant
the path is for consecration
purification
Initiation
in the incense of nigt

Inflame thy heart
Hãy đốt ngọn lửa trong tim ngươi
Hãy nâng cao quyền trượng
Hãy giơ cao con dao găm
Hãy nâng chén, đọc lời chúc tụng và hát khúc thánh ca
Vì đây là
Bóng đêm của những con quạ
Sức mạnh của những con quạ

Trong thời gian của bóng đêm

Hãy đốt ngọn lửa trong tim ngươi
Hãy nâng cao quyền trượng
Hãy giương cao thanh kiếm
Hãy rung chuông và hát khúc thánh ca
Con đường cho sự dâng hiến
Thanh tẩy
Khai tâm

trong làn hương trầm của bóng đêm
Hãy đốt ngọn lửa trong tim ngươi

 
×
Top