[Lyrics] Sweet Sweet Sound - Sarah Reeves

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I am an instrument of the living God
My life a melody to His name
More than the songs I sing
Worship is everything
I live to glorify my King

Hear the song of my life
Let it be a sweet, sweet sound
Let it be a sweet, sweet sound
I raise this anthem high
Let it be a sweet, sweet sound
Let it be a sweet, sweet sound

Through all the mire and clay
You\'re washing me with grace
You carry me, oh Lord, through it all
So I will testify even in the fire
I live to praise my Savior

Hear the song of my life
Let it be a sweet, sweet sound
Let it be a sweet, sweet sound
I raise this anthem high
Let it be a sweet, sweet sound
Let it be a sweet, sweet sound

Let everything that has breath
Praise the Lord, Praise the Lord
And all creation will sing Hallelujah

Hear the song of my life
Let it be a sweet, sweet sound
Let it be a sweet, sweet sound
I raise this anthem high

Let it be a sweet, sweet sound
Con chính là một thứ nhạc cụ phục vụ cho đời Chúa
Cuộc đời con chính là giai điệu mãi ngân tên Chúa
Hơn cả những bài ca con hát
Sự tôn kính trong mọi điều
Con sống là để ngợi ca Chúa

Hãy nghe bài hát về cuộc đời con
Và hãy để cho đó là một âm thanh ngọt ngào
Hãy để cho đó là một âm thanh ngọt ngào
Con ngân cao bài thánh ca
Hãy để cho đó là một âm thanh ngọt ngào
Hãy để cho đó là một âm thanh ngọt ngào

Trải qua vũng bùn lầy và đất cát
Ngài lại rửa sạch con với tấm lòng khoan dung
Ngài giúp con, ôi Chúa, vượt qua tất cả
Vì vậy con sẽ chứng tỏ mình cho dù có phải vào biển lửa
Con sống để ca ngợi vị Ân nhân của mình

Hãy nghe bài hát về cuộc đời con
Và hãy để cho đó là một âm thanh ngọt ngào
Hãy để cho đó là một âm thanh ngọt ngào
Con ngân cao bài thánh ca
Hãy để cho đó là một âm thanh ngọt ngào
Hãy để cho đó là một âm thanh ngọt ngào

Hãy để mọi điều đang tồn tại
Ngợi ca Chúa, ngợi ca Chúa
Và tạo hoá sẽ cất tiếng ca Hallelujah

Hãy nghe bài hát về cuộc đời con
Và hãy để cho đó là một âm thanh ngọt ngào
Hãy để cho đó là một âm thanh ngọt ngào
Con ngân cao bài thánh ca

Hãy để cho đó là một âm thanh ngọt ngào
Hãy để cho đó là một âm thanh ngọt ngào
 
×
Top Bottom