[Lyrics] Inanimate Objects - American Hitmen - Unknown

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Inanimate Objects

Written by: Tim Cord (American Hitmen)

She is the love that scorns
She is my crown of thorns
And I am not a man
A puppet in her hand


It's sadomasochistic how she runs my life on strings
She's a marionette with an all-star cast of inanimate things
It's sadomasochistic how she runs my life on strings
She's a marionette with an all-star cast of inanimate things

I will not let her in
She will surely win

It's sadomasochistic how she runs my life on strings

She's a marionette with an all-star cast of inanimate things
It's sadomasochistic how she runs my life on strings
She's a marionette with an all-star cast of inanimate things

She is the love that scorns
She is my crown of thorns
Vật vô tri
Tác giả: Tim Cord (American Hitmen)


Ả là tình yêu đáng tởm
Ả là vương miện/ vòng gai trên đầu tôi(1)
Và tôi chẳng phải một con người
Mà chỉ là một con rối trong tay ả

Cách ả giật dây cuộc đời tôi là bằng đau khổ và kh.oái lạc (2)
Ả có một rạp múa rối với “dàn sao” toàn những thứ vô hồn
Cách ả thao túng cuộc đời tôi là trên sợi dây làm bằng đau khổ và kh.oái lạc

Ả có một rạp múa rối với “dàn sao” toàn những thứ vô hồn

Tôi sẽ không để ả trong lòng
Chắc chắn ả sẽ chiến thắng

Cách ả giật dây cuộc đời tôi là bằng đau khổ và kh.oái lạc
Ả có một rạp múa rối với “dàn sao” toàn những thứ vô hồn
Cách ả thao túng cuộc đời tôi là trên sợi dây làm bằng đau khổ và kh.oái lạc
Ả có một rạp múa rối với “dàn sao” toàn những thứ vô hồn
______________

(1)vòng/ vương miện gai và vật được đặt lên đầu Chúa trước khi đóng đinh, biểu tượng cho những gì đau đớn, khổ sở.
(2)là sự kết hợp giữa sadism (cực kỳ tàn nhẫn) và machochism (bạo dâm). 
×
Quay lại
Top