[Lyrics] Impossible - Mans Zelmerlow

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️These are the days when I can't forgive myself
Seeing those picture of you with someone else
I wish you were here to turn darkness into light
If you were here, tonight

I'd find a million ways to say I love you
Sing a million songs to make you smile
But I can't turn back time

And I can't make you mine
It's impossible

Don't ever think that I'm proud of what I've done
What we had in common, now it's gone

I'd find a million ways to say I love you
Sing a million songs to make you smile
But I can't turn back time
And I can't make you mine

It's impossible

It's impossible to bring you back
And even if I try to turn you heart
It's impossible to turn back time
It's impossible

(To even think that you would look my way)
To even think that you would look my way
(I know I only have myself to blame)

I know I only have myself to blame
I can try, but I still can't make you mine

I'd find a million ways to say I love you
Sing a million songs to make you smile
But I can't turn back time
And I can't make you mine
It's impossible

It's impossible to bring you back

And even if I try to turn you heart
It's impossible to turn back time
It's impossible

(To even think that you would look my way)
To even think that you would look my way
(I know I only have myself to blame)
I know I only have myself to blame
I can try, but I still can't make you mine


(To even think that you would look my way)
Can't make you mine
(I know I only have myself to blame)
Can't make you mine
I could try but I still can't make you mine
Đó là những ngày anh chẳng thể tha thứ cho chính mình
Ngắm nhìn những bức hình về em cùng vài người khác

Anh ước gì em ở đây để ánh sáng xua đi bóng đêm
Nếu như em ở đây, đêm nay

Anh đã tìm hàng triệu cách để nói lời anh yêu em
Hát hàng triệu bài hát để làm em cười
Nhưng anh chẳng thể khiến thời gian trở lại
Và anh chẳng thể biến em là của mình
Đó là điều không thể

Đừng bao giờ nghĩ rằng anh đã tìm thấy điều anh đã làm

Những gì chúng mình đã có cùng nhau, giờ đã qua rồi

Anh đã tìm hàng triệu cách để nói lời anh yêu em
Hát hàng triệu bài hát để làm em cười
Nhưng anh chẳng thể khiến thời gian trở lại
Và anh chẳng thể biến em là của mình
Đó là điều không thể

Không thể nào mang em trở lại
Thậm chí nếu anh cố trở lại trái tim em

Điều đó cũng không thể khiến thời gian quay lại
Đó là điều không thể

(Ngay cả khi nghĩ rằng em sẽ nhìn theo mình)
Ngay cả khi nghĩ rằng em sẽ nhìn theo mình
(Anh biết mình chỉ có thể tự trách chính mình)
Anh biết mình chỉ có thể tự trách chính mình
Anh có thể cố thử, nhưng anh vẫn chẳng thể có em

Anh đã tìm hàng triệu cách để nói lời anh yêu em

Hát hàng triệu bài hát để làm em cười
Nhưng anh chẳng thể khiến thời gian trở lại
Và anh chẳng thể biến em là của mình
Đó là điều không thể

Không thể nào mang em trở lại
Thậm chí nếu anh cố trở lại trái tim em
Điều đó cũng không thể khiến thời gian quay lại
Đó là điều không thể


(Ngay cả khi nghĩ rằng em sẽ nhìn theo mình)
Ngay cả khi nghĩ rằng em sẽ nhìn theo mình
(Anh biết mình chỉ có thể tự trách chính mình)
Anh biết mình chỉ có thể tự trách chính mình
Anh có thể cố thử,nhưng anh vẫn chẳng thể có em

(Ngay cả khi nghĩ rằng em sẽ nhìn theo mình)
Chẳng thể khiến em là của mình
(Anh biết mình chỉ có thể tự trách chính mình)

Chẳng thể khiến em là của mình
Anh đã cố thử,nhưng anh vẫn chẳng thể có em

 
×
Quay lại
Top