[Lyrics] Impossible - Kelly Clarkson

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Just woke up and thought I'd try
Try to step across the line
You know that I've been thinking 'bout it for a while
Yeah
Starting to think it's time I leave
Does me good to know I finally feel
Feel this pain, it's real, it's possible

(You say)
Can't change the winds (you say)
Won't matter anyway
Can't reach that far
Cause it's impossible
Can't rise above this place
Won't change enough, so I pray
Breaking down the walls to the impossible

Walking by myself I know
This lonely road's becoming my new home
but I don't stop
I just keep moving on, and on
Ain't no need to dry my eyes
I haven't cried in quite some time
Everyday I fight it,
You know it's possible

(You say)
Can't change the winds you say
Won't matter anyway
Can't reach that far
Cause it's impossible
Can't rise above this place
Won't change enough, so I pray
Breaking down the walls to the impossible

Someone tell me
Why it's so hard taking chances
You draw the line and think
That I won't ask for more
Yeah
I will stumble and I’ll make my own mistakes
Yeah
but I won't worry about it anymore
It's impossible

Can't change the winds you say
Won't matter anyway
Can't reach that far
Cause it's impossible
Can't rise above this place
Won't change enough, so I pray
Breaking down the walls to the impossible
Breaking down the walls to the impossible

It's impossible to you
Not impossible to me
Not impossible for me
Can't rise above this place
Won't change enough so I pray
Breaking down the wall to the impossible

Just woke up and thought I'd try
Try to step across the line
Vừa thức giấc và nghĩ rằng tôi sẽ cố gắng
Cố gắng bước qua lằn ranh
Bạn biết rằng tôi đã nghĩ về điều này suốt

Bắt đầu nghĩ tới lúc tôi rời bỏ rồi
Đối xử tốt với tôi để biết cuối cùng tôi cảm nhận
Cảm nhận được nỗi đau này, nó có thật, nó tồn tại đấy

(Bạn nói)
Không thể thay đổi được chiều gió, (bạn nói)
Dù sao sẽ chẳng có ích chi
Chẳng thế vươn xa thế được
Vì điều đó là không thể thực hiện được
Không thể vươn lên từ vị trí này
Sẽ chẳng thay đổi cho đủ được, vì thế tôi nguyện cầu
Phá vỡ những bức tường để đạt điều không thể đạt được

Bước đi một mình, tôi biết
Con đường cô đơn này đang trở thành mái ấm mới của tôi
Nhưng tôi không ngừng lại
Tôi chỉ tiếp tục tiến tới, và tiến tới
Chẳng cần phải lau khô dòng nước mắt
Tôi đã không khóc lâu rồi
Mỗi ngày tôi chiến đấu với điều đó
Bạn biết mà, điều đó là có thể

[Điệp khúc]

Ai đó bảo tôi rằng
Tại sao lại khó nắm bắt cơ hội thế
Bạn đặt ra giới hạn và nghĩ
Rằng tôi sẽ không đòi hỏi gì thêm

Tôi sẽ vấp ngã và tôi sẽ phạm sai lầm của chính mình

Nhưng tôi sẽ không lo lắng về điều đó nữa đâu
Điều đó là không thể được

[Điệp khúc]

Điều đó là không thể với bạn
Không phải là không thể với tôi
Không phải là không thể đối với tôi
Không thể vươn lên từ vị trí này
Sẽ chẳng thay đổi cho đủ được, vì thế tôi cầu nguyện
Đánh sập bức tường để đạt điều không thể

Vừa thức tỉnh và nghĩ tôi sẽ cố gắng
Cố gắng bước qua lằn ranh

 
×
Top Bottom