[Lyrics] I'm Willing - Ben Lee

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
"I'm Willing"

I took a breath of fresh air
I took in the view at the top
I took a lock of her golden hair
I took a look - it was gone

If for living
Is giving
I'm ready
I'm willing

I took her heart cos she let me
I took a walk in the dark
I took some time to decide if it was right
I took a walk in the dark

If for living
Is giving
I'm ready
I'm willing

I took a piece of the puzzle
I took a souvenier
I took both roads everywhere they went
Now something's gotta give

And I'm willing...
Tôi hít thở không khí trong lành
Tôi ngắm cảnh trên đỉnh núi
Tôi nâng niu lọn tóc vàng óng của cô ấy
Tôi nhìn ngắm - chúng đi mất

Nếu sống trên đời này
Là cho đi
Tôi sẵn sàng
Tôi sẵn lòng

Tôi lấy trái tim cô ấy vì nàng để tôi làm thế
Tôi bước đi trong tối tăm
Tôi có vài lần để quyết định điều đó đúng hay sai
Tôi bước đi trong tối tăm

Nếu sống trên đời này
Là cho đi
Tôi sẵn sàng
Tôi sẵn lòng

Tôi lấy một mảnh ghép của trò chơi xếp hình
Tôi lấy một món quà lưu niệm
Tôi đặt chân lên cả những con đường mọi người đã đi
Giờ thì thứ gì đó đang cho đi

Và tôi sẵn lòng....

 
×
Top Bottom