[Lyrics] I'm So In Love - Gil Ofarim

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️You're telling me it's so hard for you,
But girl I'm really so in love with you,
Now I'm cryin' for my love in vain,
What can I do.
I feel so helpless everybody's gone,
Heaven help me I am so alone,
Please believe me, feel my beatin' heart,
Set me free.


[ chorus ]
I am so in love with you,
My heart's in danger,
but what else can I do,
So in love, in love with you,
My heart is broken,
Can we still make it through.


Tonight, tonight, tonight, tonight
I wanna hold you in the deepest night,
I want to give you what I feel inside,
Let me show you, there's a way
for you and for me.
All I need is that you're by my side,
All I want is just to hold you tight,
Give me one more chance to
talk to you, I love you.


[ chorus ]

So in love, in love with you,
My heart's in danger,
but what else can I do,
So in love, in love with you,
Please give me one more chance
and I'll care for you.
Tonight, tonight, tonight, tonight

Don't you know--I love you
I love you
Em đang nói với tôi điều đó rất khó cho em
Nhưng cô bé tôi thực sự đang rất yêu em,
Bây giờ tôi đang khóc cho tình yêu của tôi trong vô vọng
Tôi có thể làm gì?
Tôi cảm thấy rất bất lực với sự ra đi của mọi người,
Thượng đế hãy giúp tôi tôi đang rất cô đơn,

Xin hãy tin tôi, cảm thấy trái tim của tôi đang đập,
Cho tôi tự do.

[Chorus]
Tôi rất yêu em,
Trái tim tôi trong vòng nguy hiểm,
Nhưng tôi không thể làm gì khác,
Vì tôi đang yêu, đang yêu em
Trái tim tôi tan nát

Có thể chúng ta vẫn vượt qua được mọi chuyện

Đêm nay, đêm nay, đêm nay, đêm nay
Tôi muốn giữ em trong đêm sâu nhất,
Tôi muốn cung cấp cho em những gì tôi cảm thấy bên trong,
Hãy để tôi chỉ cho em, có một cách
Cho em và cho tôi.
Tất cả tôi đang cần là em ở bên cạnh tôi,
Tất cả tôi muốn chỉ là để giữ chặt em,

Hãy cho tôi thêm một cơ hội để
Nói chuyện với em, tôi yêu em.

[Chorus]
Vì tôi đang yêu, đang yêu em
Trái tim tôi trong nguy hiểm,
Nhưng tôi không thể làm gì khác
Vì tôi đang yêu, tôi đang yêu em
Xin vui lòng cho tôi thêm một cơ hội

Và tôi sẽ chăm sóc cho em.
Đêm nay, đêm nay, đêm nay, đêm nay
Em có biết - tôi yêu em
Tôi yêu em

 
Quay lại
Top