[Lyrics] I'm In Love - Joy

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I'm in love, I'm in love, I'm in love

I was alone, all on my own today
No one to phone, no one to share my way
Suddenly you came into my life
Oh baby, what can I do?

I'm in love - oh, what can I do?
I'm in love - oh, what can I do?
Now I'm down on my knees
And I'm begging you please
Can't you see that I'm so much in love
I'm in love (I'm in love) - Oh, what can I do?
I'm in love (I'm in love) – Oh, what can I do?
For sometimes I feel glad
And sometimes I feel blue
Won't you let me know that you will love me too?

Running around, searching you night and day
Where did you go? Won't you come back and stay?
Could it be love or just an affair?
Would it be love – oh, show me you care!
Give me your call, and I promise
I'll be there

I'm in love - oh, what can I do
I'm in love - oh, what can I do
Now I'm down on my knees
And I'm begging you please
Can't you see that I'm so much in love
I'm in love (I'm in love) - oh, what can I do?
I'm in love (I'm in love) - oh, what can I do?
I'm so lonesome tonight
And I can't see the light
Won't you let me know that you will love me too?

I'm in love , I'm in love, I'm in love, I'm in love
I'm in love - oh, what can I do
I'm in love - oh, what can I do
Now I'm down on my knees
And I'm begging you please
Can't you see that I'm so much in love
I'm in love (I'm in love) - oh, what can I do?
I'm in love (I'm in love) - oh, what can I do?
I'm so lonesome tonight
And I can't see the light
Can't you see that I'm so much in love
I'm in love (I'm in love) - oh what can I do?
I'm in love (I'm in love) - oh what can I do?
You're the queen of my heart
Don't you tear me apart
Can't you see that I'm so much in love?
I'm in love
Anh đang yêu, anh đang yêu, anh đang yêu

Xưa anh cô đơn, chỉ có một mình
Chả có ai để gọi, chẳng ai cùng đi chung đường
Bất chợt em đến bên đời anh
Em yêu, anh biết làm sao?

Anh đang yêu, anh biết làm sao?
Anh đang yêu, anh biết làm sao?
Giờ đây anh quỳ xuống
Và anh van xin em, làm ơn đi em
Em không thấy rằng anh đã quá yêu em sao?
Anh đang yêu (anh đang yêu), anh biết làm sao?
Anh đang yêu (anh đang yêu), anh biết làm sao?
Đôi khi anh thấy mình thật hạnh phúc
Và đôi khi anh nghe lòng mình buồn tênh
Sao em không cho anh biết rằng em cũng yêu anh

Anh cứ cuống lên mà tìm em suốt cả ngày đêm
Em đi đâu rồi? Liệu em có trở về bên anh?
Đây là tình yêu thật sự hay chỉ là một thoáng vu vơ?
Liệu có phải là tình yêu không, ôi hãy chứng tỏ cho anh thấy là em có quan tâm
Gọi cho anh nào, và anh hứa
Anh sẽ đến ngay

Anh đang yêu, anh biết làm sao?
Anh đang yêu, anh biết làm sao?
Giờ đây anh quỳ xuống
Và anh van xin em, làm ơn đi em
Em không thấy rằng anh đã quá yêu em sao?
Anh đang yêu (anh đang yêu), anh biết làm sao?
Anh đang yêu (anh đang yêu), anh biết làm sao?
Đêm nay anh cô đơn
Và anh không thể nhìn thấy ánh sáng
Em không cho anh biết rằng em cũng yêu anh sao?

Anh đang yêu, anh đang yêu, anh đang yêu
Anh đang yêu, anh biết làm sao?
Anh đang yêu, anh biết làm sao?
Giờ đây anh quỳ xuống
Và anh van xin em, làm ơn đi em
Em không thấy rằng anh đã quá yêu em sao?
Anh đang yêu (anh đang yêu), anh biết làm sao?
Anh đang yêu (anh đang yêu), anh biết làm sao?
Đêm nay anh cô đơn
Và anh không thể nhìn thấy ánh sáng
Em không cho anh biết rằng em cũng yêu anh sao?
Anh đang yêu (anh đang yêu), anh biết làm sao?
Anh đang yêu (anh đang yêu), anh biết làm sao?
Em là nữ hoàng trái tim anh
Xin em đừng làm lòng anh tan nát
Em không thấy rằng anh đã quá yêu em sao?
Anh đang yêu

 
×
Quay lại
Top