[Lyrics] I'm Afraid of Britney Spears - Unknown

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I only just turned 15
I'm filled with hopes and dreams
I turn my radio on and
I hear the strangest song

I'm afraid of Britney Spears and Christina Aguilera
Backstreet Boys and N'sync I don't know what to think
Ahoo Ahoo Ahoo Ahoo

It's slick the way they dress
I heard they all have fake breasts
One thing I'll do if I can
Is go on Britney's bus and get a tan
They dance like they need a cure
Let's get the number of their choreographer
There so worried bout what we'll think
They took the time to learn to lip sync
Milli Vanilli Milli Vanilli Milli Vanilli Milli Vanilli

I'm afraid of Britney Spears and Christina Aguilera
I'm afraid of Britney
I'm afraid of Britney Spears and Christina Aguilera
I'm afraid of Britney
I'm afraid of Britney Spears and Christina Aguilera

I'm afraid of Britney Spears and Christina Aguilera
Backstreet Boys and N'sync I don't know what to think
Ahoo Ahoo Ahoo Ahoo

I'm afraid of Britney Spears and Christina Aguilera
Backstreet Boys and N'sync I don't know what to think
Ahoo Ahoo Ahoo Ahoo

I'm afraid of Britney Spears and Christina Aguilera
Backstreet Boys and N'sync I don't know what to think
Ahoo Ahoo Ahoo Ahoo

I'm afraid of Britney Spears and Christina Aguilera
Backstreet Boys and N'sync I don't know what to think
Ahoo Ahoo Ahoo Ahoo
Tôi chỉ vừa mới tròn 15 tuổi
Trong tôi tràn đầy hi vọng và mơ ước
Tôi bật radio và tôi nghe một bài hát thật lạ lùng (kì quặc)

Tôi phát sợ Britney Spears và Christina Aguilera
Backstreet Boys và cả N'sync
Tôi chẳng biết phải suy nghĩ thế nào nữa

Cách ăn mặc của họ thật bóng bẩy
Tôi nghe nói rằng tất cả bọn họ đều có những bộ ngực giả
Một điều tôi có thể làm nếu được
Là lên máy bay của Britney và tắm nắng ở trên đó
Bọn họ nhảy như thể họ đang mắc bệnh cần phải điều trị.
Hãy đếm số lượng nhân viên biên đạo múa của họ mà xem.
Họ rất lo lắng về những gì chúng tôi sẽ nghĩ về họ
Ắt hẳn họ đã bỏ rất nhiều thời gian để học lip-sing

Tôi phát sợ Britney Spears và Christina Aguilera
Tôi phát sợ Britney Spears
Tôi phát sợ Britney Spears và Christina Aguilera
Tôi phát sợ Britney Spears
Tôi phát sợ Britney Spears và Christina Aguilera

Tôi phát sợ Britney Spears và Christina Aguilera
Backstreet Boys và cả N'sync
Tôi chẳng biết phải suy nghĩ thế nào nữa


 
×
Quay lại
Top