[Lyrics] Intimidated - Britney Spears

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Intimidated
Britney Spears

(Ooh, I see you over there. Don't be shy. Come here.)

You got that thing that I can't deny
So move it over here, oh yeah
You're giving signs that I recognize
Say what you want, oh yeah

Baby, there's something about you
Show me, that nothing can hold you down
'Cause I, I must confess, I'm feeling you right now

So baby take a chance, and show your confidence
Oh baby; tell me who you are
You make my body scream
You make me believe
That you're what I'm waiting for
Don't you be intimidated

Just be a man, show me where you stand
Positivity, oh yeah, ohh
I don't come off shy if you want me babe
And if my ego shows, oh no don't give up too fast

Baby, there's something about you
Show me, that nothing can hold you down
'Cause I, I must confess, I'm feeling you right now

So baby take a chance, and show your confidence
Oh baby; tell me who you are
You make my body scream
You make me believe
That you're what I'm waiting for
Don't you be intimidated

It doesn't matter boo
As long as you're digging me
So much we can be (Whoaaa)
Yes, it's true, at first you gotta make the move
For me to see, what I want with you
Bắt nạt _ Britney spears

Tôi nhìn thấy bạn ở đằng kia.Đừng quá nhút nhát.Lại đây

Bạn có những thứ mà tôi không thể từ chối
Vậy hãy đưa nó lại đây
Bạn đang ra dấu để tôi thừa nhận
Nói bạn những gì tôi muốn
Nói gì đó về bạn
Chỉ cho tôi,bất cứ thứ gì có thể phụ thuộc vào bạn
Vì tôi , tôi phải thú nhận , tôi đang cảm thấy bạn đúng
Vậy hãy nắm lấy cơ hội và nói tâm sự của bạn
Nói với tôi bạn là ai
Bạn khiến cở thể nổi nổi giận
Bạn khiến tôi tin bạn
Rằng bạn là những gì tôi đang chờ đợi
Đừng để bạn bị hăm doạ
Hãy là người đàn ông,chỉ cho tôi nơi bạn đang đứng
Thật quả quyết
Tôi sẽ không trở nên nhút nhát nếu bạn muốn tôi thế
Và nếu cuộc trình diễn cái tôi thì đừng để nó đi quá nhanh

Hãy nói gì đó về bạn
Chỉ cho tôi,bất cứ thứ gì có thể phụ thuộc vào bạn
Vì tôi , tôi phải thú nhận , tôi đang cảm thấy bạn đúng
Vậy hãy nắm lấy cơ hội và nói tâm sự của bạn
Nói với tôi bạn là ai
Bạn khiến cở thể nổi nổi giận
Bạn khiến tôi tin bạn
Rằng bạn là những gì tôi đang chờ đợi
Đừng để bạn bị hăm doạ
Không vấn đề gì phải la ó lên
Lâu như là bạn đang khám phá tôi vậy
Nhiều như chúng ta có thể
Đó là sự thật, lần đầu tiên bạn khiến tôi di chuyển
Để tôi nhìn thấy những gì tôi muốn ở bạn...

 
×
Quay lại
Top