[Lyrics] I'm a mummy - The Fall

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I'm A Mummy

I'm a Mummy

I scare people

Look what happens when I walk up to somebody

I'm a Mummy

I was born one thousand nine hundred and fifty nine years ago

Look what happens when I walk up to somebody

I don't try to scare people

I really came back to meet Paul McCartney

But people run from me

Watch what happens when I walk up to somebody

I wish there was someone somewhere that wasn't scared of me

I'm a Mummy

Hide quick a Mummy

Watch what happens when I walk up to somebody

Aaaah!

I don't try to scare people

But look what happens when I walk up to somebody

I'm a Mummy

Skinny Mummy

You don't scare me

What's happening here?

You're not mad enough

Skinny Mummy

I'm a fifth element

My daddy was a mummy too

They were born one thousand and sixty six nine hundred years ago

But look what happens when I walk up to somebody

Mercy

I'm outta here
Tui là xác ướp

Tui là xác ướp
Tui dọa mọi người
Hãy nhìn xem nè
Chiện gì xảy ra
Tui bước đến gần
Tui là xác ướp
Có trước ngàn năm
Hãy nhìn mà xem
Tôi tìm ai đó

Tui đã trở lại - tìm Paul McCartney
Nhưng họ bỏ chạy
Hãy nhìn mà xem
Chiện gì xảy ra
Khi tui bước tới
Ước gì có nơi
Sẽ có một người
Không sợ hãi tui
Tui là xác ướp
Đầy đủ thịt da ()
Hãy nhìn mà xem
Chiện gì xảy ra
Khi tui bước tới

Á á á á
Tui hun muốn dọa ai
Nhưng nhìn mà xem
Chuyện gì xảy ra
Khi tôi tiến tới
Tui là xác ướp
Gầy còm trơ xương
Đừng có dọa tôi
Chuyện gì đang đến
Tui là xác ướp
Gầy còm trơ xương
Là người thứ năm (?)
Bố mẹ của tui
Cũng là xác ướp
Trên cả ngàn năm
Hãy nhìn mà xem
Chuyện gì xảy ra
Khi tui đến gần
Thui cảm ơn nhé
Tui phải đi đây

 
×
Quay lại
Top